Industri Energi

Vi kan ikke akseptere at Safes avtale blir presset på våre medlemmer

torsdag 1. september 2016

Rettsaken mellom Industri Energi og Norsk olje og gass startet i Oslo torsdag. – Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiverne i Norsk olje og gass inngår drittavtaler med et svakt forbund og at resultatet blir førende for våre medlemmer, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

DSC_5768
Einar Johannessen (fv), Eyvind Mossige, Leif Sande og Ommund Stokka er i Arbeidsretten. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Leif Sande slår i Arbeidsretten fast at oljeserviceavtalen (OSA) har en klausul som sier at partene ikke kan inngå avvikende avtaler med andre.

-Hele hensikten med en slik ufravikelighetsklausul er å unngå at svake organisasjoner skal presse gjennom dårlige avtaler på dette tariffområdet. Ved å inngå avtale med Safe på oljeserviceområdet har Norsk olje og gass opptrådt tariffstridig. Derfor har vi saksøkt de, sier Sande.

Han mener det er nødvendig for Industri Energi å få denne klausulen bekreftet av retten, ellers kan arbeidsgiverne misbruke situasjonen med svake forbund og presse dårlige avtaler på oss.

-Det er helt uakseptabelt, sier Sande.

Saken i Arbeidsretten startet i Oslo 1. september og varte i to dager. Dom er ventet om en drøy uke.

Advarte arbeidsgiverne

For å unngå at oljeserviceavtalen (OSA) ble dratt med i en storstreik på sokkelen, med fare for lønnsnemd, utsatte Industri Energi, i overensstemmelse med arbeidsgiverne, forhandlingene 7. juni i påvente av en løsning på sokkelavtalene, mens Safe brøt forhandlingene.

Forhandlingene med Industri Energi ble gjenopptatt 5. juli, dagen før Safe/NOG skulle i mekling, men rundt midnatt avbrøt arbeidsgiverne forhandlingene med Industri Energi, uten at man var kommet til enighet.

Industri Energi har drøyt 6000 medlemmer på OSA-avtalen, mens Safe har omkring 600 på den tilsvarende brønnserviceavtalen.

-Under meklingen med Safe sendte vi en påminnelse til Norsk olje og gass, samt Riksmekleren, om at de var i ferd med å begå lovbrudd og at saken ville bli brakt til retten hvis det ble inngått avtale, sier forhandlingsleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

-Norsk olje og gass overså advarselen og inngikk en horribelt dårlig avtale for brønnservicearbeiderne i Safe, som vi ikke kan akseptere at blir førende for våre medlemmer på oljeserviceområdet, sier han.

Vi tar samfunnsansvar

I retten prøver Norsk olje og gass å fremstille det som at Industri Energi handlet illojalt.

-Tvert i mot tok vi samfunnsansvar og valgte å avvente situasjonen til etter sokkeloppgjøret, for å unngå en storstreik. Vi gjorde det ansvarlige og det taktisk smarte for våre medlemmer, sier Stokka

Han understreker at Industri Energi har ambisjoner for oljeserviceavtalen.

– Vårt standpunkt er at oljearbeidere innen oljeservice er like mye verdt som prosessteknikere i oljeselskap eller kokker i forpleiningsselskap, sier Stokka.

Norsk olje og gass hevder i retten at de ikke hadde alternativer da de ble kalt inn til mekling med Safe. Det er Leif Sande fullstendig uenig i. – De hadde mange alternativer, men benyttet seg ikke av handlingsrommet, sier han.

Industri Energi har i retten lagt inn påstand om at Norsk olje og gass har begått tariffbrudd, og at NHO og Norsk olje og gass dømmes til å betale saksomkostninger til LO og Industri Energi.

Nyheter
  • Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

    I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 15. juli 2018.

  • Påmelding er åpnet for LOs olje- og gasskonferanse

    LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Bergen 13. – 14. november. Tema for årets konferanse er «Den norske modellen – nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje- og gassnæring»