Alfheim ber om møte med arbeidsministeren om sjømannspensjon

fredag 6. juli 2018

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sender fredag brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der han ber om et snarlig møte rundt eventuelle endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Forbundsleder-Frode-Alfheim_IndustriEnergi
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi organiserer cirka 4000 medlemmer offshore som er omfattet av pensjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har disse en tariffert tjenestepensjonsordning som bygger på PTS.

– Det har gjennom flere år vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet om at man ønsker å endre lov om pensjonstrygd for sjømenn. Prosessen rundt endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn har tatt så lang tid at konsekvensene begynner å bli omfattende for våre medlemmer, sier Frode Alfheim.

Industri Energi har sammen med Norges Rederiforbund (NR) og andre forbund gitt felles innspill til endinger i PTS. Og ønsket om et møte med arbeidsministeren er en oppfølging av ting som ble diskutert i forbindelse med årets tariffoppgjør med NR.

-Vi ønsker at ny lov om pensjonstrygd for sjømenn ferdigstilles så raskt som mulig, sier Alfheim.

 

Nyheter
  • Industri Energi-medlem vant retten til å stå i stilling

    Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. -Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

  • Samarbeid og trygghet er forutsetninger for den norske modellen

    Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte på LOs olje- og gasskonferanse onsdag at hvis folk føler trygghet og partssamarbeidet fungerer skikkelig så klarer man å finne gode løsninger i olje- og gassbransjen.