Alfheim ber om møte med arbeidsministeren om sjømannspensjon

fredag 6. juli 2018

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sender fredag brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der han ber om et snarlig møte rundt eventuelle endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Forbundsleder-Frode-Alfheim_IndustriEnergi
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi organiserer cirka 4000 medlemmer offshore som er omfattet av pensjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har disse en tariffert tjenestepensjonsordning som bygger på PTS.

– Det har gjennom flere år vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet om at man ønsker å endre lov om pensjonstrygd for sjømenn. Prosessen rundt endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn har tatt så lang tid at konsekvensene begynner å bli omfattende for våre medlemmer, sier Frode Alfheim.

Industri Energi har sammen med Norges Rederiforbund (NR) og andre forbund gitt felles innspill til endinger i PTS. Og ønsket om et møte med arbeidsministeren er en oppfølging av ting som ble diskutert i forbindelse med årets tariffoppgjør med NR.

-Vi ønsker at ny lov om pensjonstrygd for sjømenn ferdigstilles så raskt som mulig, sier Alfheim.

 

Nyheter
  • Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

    I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 15. juli 2018.

  • Påmelding er åpnet for LOs olje- og gasskonferanse

    LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Bergen 13. – 14. november. Tema for årets konferanse er «Den norske modellen – nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje- og gassnæring»