Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

2021 01 28 - Frode Alfheim på nettmøte om moderne slaveri
28. januar 2021

Vil ha sterkere verktøy i kampen mot moderne slaveri

– Grunnideen med å være fagorganisert er at arbeidsfolk skal stå sammen i kampen for et anstendig arbeidsliv og ei lønn å leve av, den forpliktelsen stopper verken ved fabrikkporten eller ved landegrensa, sa en engasjert forbundsleder, Frode Alfheim, da han torsdag ettermiddag holdt foredrag om Industri Energis engasjement i kampen mot moderne slaveri i arbeidslivet.

Barbro Auestad
25. januar 2021

Begrensninger i ny ordning utestenger mange arbeidstakere

I fjor la ut regjeringen et forslag til nytt regelverk for å kombinere dagpenger og utdanning på høring. Begrensninger i forhold til alder og studieprogresjon utestenger mange fra den nye ordningen.

Leif Gunnar Rottem
11. januar 2021

Fortsetter tilbudet med ukentlige webinar utover våren

Industri Energi fortsetter tilbudet om gratis onsdagswebinar for medlemmene utover våren. –Målet er å gi våre medlemmer og tillitsvalgte nyttig kunnskap og samtidig lære om forbundet, sier kurskoordinator Leif Gunnar Rottem i Industri Energi

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto AEH
8. januar 2021

Til nå har det kommet 150 krav etter innleiedommen i Høyesterett

I november ga Høyesterett Industri Energi medhold i at to oljearbeidere som var innleide til Aker BP har krav på samme bonuser som de fast ansatte i selskapet. Nå strømmer det på med flere krav. -Til nå har det kommet inn 150 enkeltsaker og vi venter flere, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Alvheim2L4A6217
7. januar 2021

Aker BP bryter avtale med hundrevis av ansatte

Til tross for skriftlige garantier fra fusjonen for bare fire år siden, risikerer ansatte i Aker BP å bli fratatt viktige opparbeidede rettigheter. Nå varsler 231 ansatte gruppesøksmål og får full støtte fra Industri Energi.

Barbro-storting1
22. desember 2020

Dagpenger under utdanning blir foreslått som permanent ordning

Regjeringen vil gjøre ordningen med å kunne ta opplæring eller utdanning mens man mottar dagpenger permanent. -Positivt for mange, men ikke er bra nok, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

Espen Bjørklund 1
21. desember 2020

Dykkerne har endelig blitt hørt, regjeringen vil at arbeidsmiljøloven skal gjelde for all innaskjærs dykking

Regjeringen foreslår en lovendring om at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet (Atil) som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven. – Endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener, slik vi har krevd, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Herøya, Porsgrunn, Grenland
18. desember 2020

Boikotten av skip på Herøya var lovlig

Havnearbeidere på Herøya nektet våren 2018 å losse et skip, siden det utenlandske mannskapet manglet tariffavtale. I en fersk dom slår lagmannsretten fast at boikotten av skipet var lovlig. - En viktig sier for ITF-systemet, som sikrer rettferdighet for mannskapene, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Hammerfest oppfølging etter brann Melkøya
15. desember 2020

Hver eneste stein skal snus for å finne årsakene til brannen på Melkøya

-Hver eneste stein skal snus for å finne alle bakenforliggende årsaker til den alvorlige brannen på Melkøya. Det er helt nødvendig. De ansatte skal være trygge på at dette er en sikker arbeidsplass, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Wayne Pena
14. desember 2020

Nok en gang brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Saipem Ltd

OSA-inspektoratet i Industri Energi har igjen mottatt varsel om svært alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene om bord på flyteriggen "Scarabeo 8". – Dette er fullstendig uakseptabelt og vi forventer at selskapet Saipem Ltd rydder opp, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

DSC_0035
9. desember 2020

Flere alvorlige hendelser i petroleumsindustrien bekymrer

– De mange hendelsene i år er urovekkende. Vi forventer nå at Ptils granskninger går skikkelig i dybden og belyser alle bakenforliggende årsaker, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

1 2 3 4 17