Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

maersk interceptor forside
8. november 2019

Maersk-klubben sørger for at ingen mister jobben når rigg går i opplag

Det lønner seg å være organisert: Takket være godt fagforeningsarbeid fra Mærsk Ansattes Forening (MAF) er det ingen som mister jobbene sine når riggen Maersk Interceptor går i opplag i slutten av desember.

31. oktober 2019

Forhandlinger LO Stat: Utsetter avklaring av særalderspensjon i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

22. oktober 2019

Arbeidsgivere og arbeidstakere hand i hand om partssamarbeid

– Vi har hatt gode relasjoner til Industri Energi lenge. Derfor er det så flott å kunne arrangere en felles konferanse om partssamarbeid på arbeidsplassen, sier jurist Vibeke Lærum i Norsk Industri. – Dette er første gang vi har dette tiltaket sammen, og vi håper dette blir gjort flere ganger, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Ann Ørjebu på Ungdomskonferansen 2019
20. oktober 2019

Tidligere leder inspirerte deltakerne på Ungdomskonferansen

Tidligere leder i ungdomsutvalget, nå offshorearbeider, Ann Ørjebu (32) holdt søndag et inspirerende innlegg på Ungdomskonferansen om hvorfor vi trenger industri i Norge og hvorfor ungdom skal engasjere seg i fagbevegelsen.

Frode Alfheim Ungdomskonferansen 2019
18. oktober 2019

Oppfordrer ungdom å engasjere seg og være stolte av norsk industri

– Som medlemmer i Industri Energi representerer dere næringer som står for 80 prosent av verdiskapingen i Norge. Det fører med seg klimautslipp, noe som gjør at vi er omdiskutert. Men vi må gå inn i den debatten med stolthet, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi under åpningen av Ungdomskonferansen fredag ettermiddag.

Arild Theimann høring statabudsjettet 2020
17. oktober 2019

Høring på statsbudsjettet 2020: Regjeringen må få en større andel av befolkningen i jobb

Andelen sysselsatte i befolkningen går ned. Industri Energi ga tydelig beskjed om at regjeringen må ta tak i dette under høringen i arbeids- og sosialkomiteen.

Herdis Rosland Eide og Per Holstein
16. oktober 2019

Industri Energi går til Arbeidsretten for å sikre lik lønn for likt arbeid i forpleiningen

-Gjennom flere år har ringevikarer i forpleiningen på norsk sokkel fått lavere lønn enn fast ansatte. Dette er lovstridig og vi tar nå saken til Arbeidsretten, sier klubblederne Herdis Rosland Eide og Per Holstein.

4. oktober 2019

Industri Energi starter prosjekt for hovedoppgjøret 2020

Industri Energi starter i høst et omfattende prosjekt med å forberede neste års hovedoppgjør. -Prosjektet vil ha topp prioritet og vil involvere alle avdelingene i forbundet, sier områdeleder Asle Reime.

Kompetanseutvalget forsidebilde
2. oktober 2019

– En fordel å ha mer praksis tidligere i yrkesfag-utdanningen

Kompetanseutvalget til Industri Energi har vært i Mannheim og sett på den tyske modellen for yrkesfagopplæring. Bedriftene er involvert fra start, og det er et parallelt løp med utdanning og praksis.

13. september 2019

Sunn mistillit styrker det norske sikkerhetsregimet

- HMS-regelverket i den norske oljeindustrien forutsetter tillit mellom partene. Likevel er ikke dette enten eller. Faktisk er det positivt når fagforeningene viser en sunn mistillit, sa forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi på et seminar hos Petroleumstilsynet (Ptil) på torsdag.

1 2 3 4 8