Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Mette Nord og Frode Alfheim
20. august 2019

Fra Arendalsuka: For lettvint å gjemme seg bak EØS-avtalen. Det er norske politikere som bestemmer i Norge

– Debatten fikk klart og tydelig frem at vi har et stort handlingsrom innenfor EØS-avtalen. Dette er en avtale som tjener Norges befolkning svært godt, og som mange svartmaler i altfor stor grad, sier forbundsleder Frode Alfheim etter EØS-debatt som vi arrangerte under Arendalsuka.

13. august 2019

Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

Marius Winsjansen 1
26. juli 2019

Industri Energi er sterkt kritisk til å overføre tilsynsmyndighet for dykking til Sjøfartsdirektoratet

Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fremmet i vår et felles forslag om å overføre mer regulering av dykking til maritimt regelverk, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet. Industri Energi er i sitt høringssvar sterkt kritisk til forslaget.

15. juli 2019

Tusen dager uten skader i kobberelektrolysen ved nikkelverket

-HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte i kobberelektrolysen. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.

4. juli 2019

Partene lyktes ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy

Partene i arbeidslivet klarte ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere på flerbruksfartøyer. Industri Energi vil forfølge denne saken politisk, organisatorisk og tariffmessig.

3. juli 2019

Anker dom om innleides bonusrettigheter til Høyesterett

Industri Energi er svært skuffet over en fersk dom i Gulating lagmannsrett om innleides bonusrettigheter. – Dommen vil bli anket til Høyesterett, sier advokat Karianne Rettedal og områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Bilde av Odd-Håvard Thraning
2. juli 2019

Odd-Håvard Thraning ledet samling for hovedverneombud under HMS-konferanse: – Utrolig viktig å komme sammen og dele erfaringer

På årskonferansen for HMS i støperi og smelteverk nylig var det for første gang egen samling for hovedverneombud. Seansen ble ledet av hovedverneombud i REC Solar Norge og Industri Energi-medlem Odd-Håvard Thraning.

28. juni 2019

Ingen streik på flyteriggene, medlemmene får solid lønnsløft

Industri Energi og Norges Rederiforbund er i mekling blitt enig om et resultat som gir riggansatte en solid lønnsøkning. Det blir dermed ikke streik på flyteriggområdet.

27. juni 2019

Meklingen fortsetter på overtid

Industri Energi mekler på overtid natt til fredag med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen.

1 2 3 4 5 8