Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

28. mai 2020

Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

28. mai 2020

Industri Energi sier klart nei til opptak av videomøter

HMS-utvalget i Industri Energi slår fast at opptak av videomøter ikke er akseptabelt i norsk arbeidsliv. - Slike opptak bryter med lov og avtaler, samtidig som det begrenser medvirkning og hindrer diskusjoner, sier områdeleder Barbro Auestad.

12. mai 2020

Solberg og Sanner burde skjønt alvoret

For knappe to uker siden presenterte regjeringen Solberg det de mener skal være en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. I dag presenterte de den samme pakken som vedlegg til Revidert Nasjonalbudsjett.

11. mai 2020

Seier i Stena Don-saken i lagmannsretten

- Dette er veldig gode nyheter. Vi tok nok en gang opp kampen i en sak om virksomhetsoverdragelse – og vi vant, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

8. mai 2020

Karantenesituasjonen må løses!

Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever og gir her en oppdatering på saken.

30. april 2020

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

Industri Energi ved forbundsleder Frode Alfheim krever forhandlinger med arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen for å avklare hvordan overenskomstene i dagens karantene-situasjon kommer til anvendelse.

28. april 2020

Direktesending på 1. mai

Det blir i år en landsdekkende markering av 1. mai - Arbeidernes dag. Industri Energi sender direkte på Facebook fra kransenedleggelse i Stavanger kl 1030. LO sender direkte kl11.00-13.30. Gå i tog på nett fra klokken 14.00.

23. april 2020

Ungdom krever redusert husleie

Flere ungdomsorganisasjoner, blant andre Industri Energi Ung og Industri Energi Student, ber utleiere om å redusere husleien for lærlinger og studenter.

21. april 2020

Arbeid for alle er det som skal til for å komme oss ut av krisen

Forbundsleder Frode Alfheim understrekte på et møte med statsministeren i dag at det trengs tiltak for å skape aktivitet og sysselsetting, langs hele kysten og over hele landet.

15. april 2020

Arthur Svensson-prisen tildeles chilensk fagforeningsleder

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» for 2020 går til den chilenske fagforeningslederen Barbara Figueroa Sandoval. Priskomiteen ønsker at tildelingen av årets pris skal bidra til større oppmerksomhet om den faglige situasjonen i Chile og være et bidrag til å styrke fagbevegelsens kamp for arbeidstakernes rettigheter i landet.

2. april 2020

RNNP viser positiv utvikling, men koronakrisen gir nye sikkerhetsutfordringer

Risikoen for skader og ulykker i petroleumsnæringen går ifølge Petroleumstilsynets nye RNNP-rapport marginalt i riktig retning. - Men koronakrisen gir nye utfordringer som oljenæringen må være spesielt oppmerksom på, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

1 2 3 4 5 13