Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

7. desember 2017

Ny AFP passer ikke for dem ordningen var ment for

Antallet som mister retten til avtalefestet pensjon (AFP) har økt etter at ordningen ble endret i 2009. Dagens ordning er for lite forutsigbar både for arbeidstaker og arbeidsgiver, mener partene i arbeidslivet.

1 2 3 4