LOs sommerpatrulje: Michal Jan og Maren Marie er Arbeidsmiljølovens voktere

torsdag 6. juli 2017

LOs sommerpatrulje besøker flere tusen bedrifter landet rundt for å sjekke arbeidsvilkårene til sommervikarene. Så langt ser det ut som de fleste bedriftene har ting i orden.

sommerpatrulje
Michal Jan Warecki (leder av Industri Energi Student) og Maren Marie Wilhelmsen (leder av Industri Energi Ung).

Denne uka har Michal Jan Warecki (leder av Industri Energi Student) og Maren Marie Wilhelmsen (leder av Industri Energi Ung) tatt på seg LOs vaktbikkjegenser og tråler bedrifter i Sør-Trøndelag for å passe på at sommervikarene har det greit på jobb. Sommerpatruljen startet arbeidet sitt i forrige uke og skal fortsette fram til fredag neste uke. Flere tusen bedrifter i hele landet får besøk disse ukene.

Les også: Viktige tips til deg som har fått sommerjobb!

I Sør-Trøndelag går turen hovedsakelig til butikker, kjøpesentre og kaféer. Til nå har Warecki og Wilhelmsen besøkt 50 bedrifter.

De største bedriftene er flinkest

– Vi tas som regel bra imot og det er stort sett gode resultater. Vi prater først med daglig leder av bedriften, og så intervjuer vi sommervikarene. Det har vært et par tilfeller der ledelsen ikke var klar over lovkravet om at vaktlister skal sendes ut i god tid til de ansatte. Og i utelivsbransjen er det ikke alle som har fått pause. Vi har også møtt en sommervikar som var redd for å organisere seg fordi kolleger ikke hadde fått jobbe der mer etter at de organiserte seg, sier Warecki.

Problemene gjelder hovedsakelig de mindre bedriftene.

– Vårt inntrykk er at det større bedriftene er, det mer har de ting på stell, sier Warlecki.

96 prosent har arbeidskontrakt

Per onsdag morgen hadde 1.211 bedrifter i hele landet fått besøk av sommerpatruljen. Den totale bruddprosenten ligger på 35,5 prosent. 16 prosent av disse sakene er verneombudsbrudd. Så å si alle sommervikarene ved de besøkte bedriftene hadde arbeidskontrakt (96 prosent). Bare fire prosent av disse arbeidskontraktene er mangelfulle. Dette er veldig positivt, mener ungdomsrådgiver Pål Henriksen Spjelkavik.

– Et annet tall som er veldig positivt, er den lave mistanken om svart arbeid. Til nå har vi bare opplevd 0,8% med bedriftsbesøk hvor det har vært mistanke om svart arbeid, sier han.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.