Arbeidsretten skal avgjøre om Norsk olje og gass og Safe hadde anledning til å inngå dumpingavtale

onsdag 3. august 2016

Spørsmålet hvorvidt avtalen mellom Norsk olje og gass og Safe for oljeservicebedrifter er tariffstridig i forhold til Industri Energi sin avtale kommer opp for arbeidsretten 1.–2. september. Selve meglingen på avtalen vil komme en uke senere når resultatet er klart.

Leif
Vi hadde aldri trodd at Safe skulle begynne å samarbeide med arbeidsgiverne om å redusere vilkårene, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

-Det Arbeidsretten skal ta stilling til er rett og slett om Safe og Norsk olje og gass hadde anledning til å inngå dumpingavtale, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Han mener at avtalen mellom Safe og Norsk Olje- og gass er et stort tilbakeskritt for ansatte i Oljeservice.

-Safe har gått med på et utvalgsarbeid som skal drøfte kostnadsdrivende elementer i tariffavtalen med sikte på å øke bedriftenes fleksibilitet. Oljeservice er fra før av den mest fleksible bransjen på sokkelen med disponible planer opp mot fem uker på og fire uker av jobb (5-4). Industri Energi har alltid hatt det motsatte mål. Det vil si å lage mindre fleksible arbeidstidsordninger. Da vi startet med Oljeserviceavtalen i 1992 fantes det ikke krav til arbeidsplaner i det hele tatt, sier Sande.

 

Elendig tilbud

Safe har også gått med på at differansen i topplønn mellom mekaniker/kokk i boring/forpleining (fagarbeider) og en brønntekniker i oljeservice (fagarbeider) skal økes med over 10.000 (hensyntatt ulikheter i arbeidstid). Det betyr avstanden i dag er over 30.000 i boring/forpleinings favør.

Industri Energi har fryktet at det skulle komme nye aktører på banen innen oljeservice og begynne å jobbe for vilkårsreduksjoner. Vi hadde aldri trodd at Safe allerede i første oppgjør etter de fikk kopi av Oljeserviceavtalen skulle begynne å samarbeide med arbeidsgiverne om å få redusert vilkårene. Å godta samme elendige tilbud som vi fikk 24 timer før er helt uakseptabelt.

-Vi mener dette også er i strid med de forpliktelsene Safe har påtatt seg i oljeserviceavtalen ved å skulle sørge for at deres avtale alltid er lik vår. Vi har ikke samme forpliktelse motsatt vei. Blant annet derfor går saken til arbeidsretten, sier Leif Sande.

 

Nyheter