Avtale på plass i NOFO

fredag 2. juni 2017

Industri Energi kom torsdag til enighet med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) om at bestemmelsene i Hovedavtalen og flesteparten av bestemmelsene i Bransjeavtalen skal praktiseres i bedriften i prøveperiode på et år.

Per Øistein, Jørn, Asle 013
Forbundssekretær Jørn Erik Bøe er godt fornøyd med at avtale er på plass i NOFO.

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel som jobber med oljevernberedskap. NOFO har 34 ansatte hvorav 6 er medlemmer i Industri Energi.

Hovedtillitsvalgt Jan Petter Wølstad i NOFO sier han ser frem til å få regulert informasjonsflyt, samarbeid og ansattmedvirkning på plass på en konstruktiv måte, noe som vil være positivt for både foreningen og de ansatte.

Forbundssekretær Jørn Erik Bøe er fornøyd med at avtalen har kommet på plass.

– Jeg ser frem til å støtte det lokale arbeidet med å få ordnede samarbeidsforhold på plass for ledelsen og de ansatte i foreningen, sier han.

Nyheter