Bred enighet om hovedlinjene i olje- og gasspolitikken

torsdag 7. september 2017

Torsdagens debatt om oljeindustrien viste at de tre store partiene i norsk politikk, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i hovedsak er enig om hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. – Det er betryggende, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

DSC_1207
Valgkampens viktigste debatt om oljeindustrien ble holdt i Stavanger torsdag kveld.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener debatten i Stavanger viste at man vil få en fortsatt stabil olje- og gasspolitikk i Norge, uansett utfall i stortingsvalget 11. september.

– Jeg er fornøyd med at alle de tre store partiene slår fast at de er enige med oss i våre hovedkrav om å føre en stabil og forutsigbar oljepolitikk, med jevnlige tildelinger av nye leteområder.

– Jeg er også glad for at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti viser at de ønsker å føre en ansvarlig petroleumspolitikk, mens SV, V og MDG setter seg litt på siden i oljepolitikken, sier Alfheim.

Klare svar på kravene

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti svarte «ja» på fem krav som Industri Energi, Norsk Industri og Norsk olje og gass hadde stilt i forkant av debatten:

  • Vi trenger tilgang til nye leteareal.
  • Vi trenger program for teknologioverføring fra petroleumsindustrien.
  • Vi trenger et lavutslippsprogram for petroleumsindustrien.
  • Vi trenger en næringsrettet utdanningsplan for å sikre kompetanse og arbeidskraft.
  • Vi trenger stabile og forutsigbare skatteregler som gir oljeselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser.

Høy temperatur i debatten

DSC_1196
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, innledet på debatten.

Likevel manglet det ikke temperatur i debatten som Industri Energi, Norsk Industri og Norsk olje og gass arrangerte i Stavanger sentrum torsdag kveld.

De drøyt 140 tilhørerne fikk oppleve en spenstig debatt preget av tøff tone og kjappe replikker, særlig fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik, olje- og energiminister Terje Søviknes fra Frp, Høyres Tina Bru og representanten fra MDG Anna Kvam.

– Det var en god debatt og jeg er glad mange av våre egne medlemmer og tillitsvalgte var tilstede på det som var valgkampens viktigste debatt om oljeindustrien, sier Frode Alfheim.

Les mer om de ulike partienes olje- og gasspolitikk

Nyheter