CSAAWU tok imot Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2017

torsdag 15. juni 2017

– Dette er et stort øyeblikk for oss. Tusenvis, ja millioner, av landarbeidere i verden har ennå ikke kjent på hverken demokrati eller frihet. Vi deler denne prisen med dem, sier generalsekretær Trevor Christians i fagforbundet CSAAWU, kjent for sin kamp for arbeidsforholdene til vinarbeidere i Sør-Afrika.

Leif og prisvinner Arthur Svensson 2017
Trevor Christians fra CSAAWU og leder av Arthur Svensson-priskomiteen, Leif Sande. Foto: LO Media.

Arbeidshverdagen til vinarbeiderne i Sør-Afrika ble kjent i fjor gjennom Brennpunkt-dokumentaren «Bitre druer». På vingårdene, som produserer mye av rødvinen på Vinmonopolet, bor arbeiderne kummerlig. De mangler nødvendig verneutstyr og blir utsatt for farlige kjemikalier. De står i fare for å miste hus, hjem og arbeid dersom de klager eller organiserer seg. Lønnen er lav og delvis basert på hudfarge. De er i realiteten moderne slaver.

Fagforbundet Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers’ Union (CSAAWU) har kjempet for arbeidernes sak og gitt dem en stemme. Til nå har de gjennomført to store streiker og har vunnet fram i enkelte krav. Denne uken var fagforbundet i Oslo for å ta imot årets Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Les mer: Kampen for faglege rettar er ein kamp for menneskeverd

Les også sak i Dagsavisen om prisvinnerne: Det kaller det moderne slaveri

– Vi vil rette en stor takk til journalist Tom Heinemann, som gjennom dokumentaren har presentert vår historie og dermed gitt en stemme til de fattige og stemmeløse. Vi ser prisen som en anerkjennelse av vår kamp mot rasisme. Kampen er langt fra over. Et stort problem er at gårdseierne ser på oss som fiender og politiet mener vi er bråkmakere. Men vårt eneste ønske er å sørge for rettferdige og verdige arbeidsforhold. Tusenvis av arbeidere produserer mat, men går likevel til sengs sultne, sier generalsekretær Trevor Christians.

Prisen blir stadig viktigere

Leder av prisens komité, Leif Sande, er stolt av å kunne gi ut prisen til det unge fagforbundet fra Sør-Afrika. Det er likevel ett tankekors at prisen synes å bli stadig viktigere.

– Det er tydelig at prisen blir mer og mer relevant for hver gang den deles ut. Hvert år ser vi at angrepene på arbeidsvilkårene øker. Det blir stadig viktigere å organisere arbeidere. Gjør vi ikke det, øker utnyttelsen av mennesker. Det gir økt urettferdighet og ulikhet. Fagbevegelsen er kun sterk når vi står sammen. CSAAWUs arbeid gir oss inspirasjon og håp. De viser at det er mulig å organisere overalt, sier Sande.

Vinmonopolet og importør møtte til debatt

Før utdelingen av prisen ble det holdt paneldebatt om vinarbeidernes situasjon. Deltakerne var generalsekretær i CSAAWU Trevor Christians, nestleder Karel Swart, Stefan Norberg fra vinimportøren Engelstad Vin & Brennevin og Kristian Hogstad fra Vinmonopolet. De to sistnevnte fortalte at antallet inspeksjoner og tilsyn har økt etter at dokumentaren ble vist i fjor. Men fortsatt skjer tilsynene uten at fagforbundene er involvert. Resultatene er heller ikke tilgjengelige for offentligheten.

Resultatene er dessuten også misvisende, mener CSAAWU.

– Tilsynene er varslet på forhånd. Dermed rydder gårdseierne opp på forhånd der de vet at de får besøk. Arbeiderne tør heller ikke å fortelle sannheten under tilsynene fordi vi ikke er der for å støtte dem. Det er snakk om veldige utsatte og sårbare mennesker. Det er veldig viktig at vi får være med på tilsynene! sier Christians i samtalen med Vinmonopolet og vinimportøren.

Dette innspillet tar Vinmonopolet og Engelstad med seg videre, lovet de.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.