Ekstra midler fra Kompetanse Norge

onsdag 12. juli 2017

Mange voksne har behov for å styrke sine digitale ferdigheter. Kompetanse Norge har lyst ut 17 millioner kroner ekstra i kompetansehevende kurs for bedrifter og offentlig sektor.

Midlene går til 30 og 50 timers kurs innenfor digitale ferdigheter (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office365 mm), og alle bedrifter kan søke om dette sammen med AOF Møre og Romsdal.

Kurstilbydere fra hele landet, i tillegg til private og offentlige virksomheter, kan nå søke Kompetanse Norge om midler fra Kompetansepluss. Dette er en ekstrautlysning som er øremerket opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter på arbeidsplassen.

Send en e-post til Frode Ingebrigtsen@aof.no innen mandag 7.august

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.