Ekstra midler fra Kompetanse Norge

onsdag 12. juli 2017

Mange voksne har behov for å styrke sine digitale ferdigheter. Kompetanse Norge har lyst ut 17 millioner kroner ekstra i kompetansehevende kurs for bedrifter og offentlig sektor.

Midlene går til 30 og 50 timers kurs innenfor digitale ferdigheter (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office365 mm), og alle bedrifter kan søke om dette sammen med AOF Møre og Romsdal.

Kurstilbydere fra hele landet, i tillegg til private og offentlige virksomheter, kan nå søke Kompetanse Norge om midler fra Kompetansepluss. Dette er en ekstrautlysning som er øremerket opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter på arbeidsplassen.

Send en e-post til Frode Ingebrigtsen@aof.no innen mandag 7.august

Nyheter
  • Nytt trepartsnettverk for arbeid og aktivitet i olja

    Industri Energi, Norsk olje og gass, ordførere fra en rekke kommuner, andre relevante arbeidstakerorganisasjoner og næringsorganisasjoner har etablert et eget nettverk som skal jobbe for aktivitet i olje- og gassektoren.

  • Tid for å skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk

    – Nå som det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo ikke blir innført i Norge, er det nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjonene på sokkelen. Vi trenger et oppdatert regelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.