Industri Energi

Vi kjemper mot økte strømpriser: Englandskabelen må stoppes!

torsdag 16. mars 2017

En ny strømkabel mellom Norge og England vil føre til mye dyrere strømpriser i Norge og true minst 12.000 arbeidsplasser i industrien. Vi har bedt Riksrevisjonen vurdere lovligheten av den nye kabelen.

dsc_5858
Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi

– Denne kabelen alene vil gi omlag fire øre høyere nettleie. For Hydros aluminiumsverk på Karmøy er det like store økte kostnader som 25 prosent lønnsøkning for de ansatte der. Det sier seg selv at en slik merkostnad ikke er forsvarlig, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi til VG.

Industri Energi har i lang tid advart mot konsekvensene av at norsk kraft eksporteres til utlandet. I 2014 fikk Statnett konsesjon til å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Denne tillatelsen burde de aldri ha fått. I søknaden skrev Statnett at forbindelsen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Men dette er feil. Statnett har i ettertid blant annet innrømmet at eksporten vil føre til dyrere kraftpriser her hjemme. Dermed står hele smelteverksindustrien med rundt 12.000 arbeidsplasser i fare.

Slik virker utlandskablene

Både folk og industri kan få strømsjokk

– Eksport av strøm er god butikk for kraftprodusentene, og enormt dårlig butikk for alle andre. En vanlig forbruker kan regne med doble utgifter til elektrisitet i år 2030 om dette får fortsette, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri og Energi til Bergensavisen.

Effekten på norske strømpriser er så stor at vi mener utbyggingen av den nye kabelen i Suldal i Rogaland må stoppes. Strømprisen vil kunne gå opp til 50 øre per kilowattime. Derfor har vi bedt Riksrevisjonen vurdere lovligheten av byggingen. Håpet vårt er at Riksrevisjonen stopper byggingen.

Mye engasjement

Problemstillingen om utlandskabler har vekt stort engasjement. I helgen ble det klart at Nordland Arbeiderparti støtter vår kamp mot kablene og økte strømpriser i Norge.

– Vi har en rein industri med mye kompetanse som er konkurransedyktig i den globale konkurransen. Den bidrar til store eksportinntekter til landet og kan vokse enda mer i framtida. Vi vil heller eksportere mineraler enn kraft, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland, Eirik Sivertsen, til Klassekampen.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.