Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen – kjøpekraften opprettholdes

torsdag 1. juni 2017

Industri Energi og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør for flyterigg. Rederiforbundet gav et tilbud de mener er basert på at medlemmene våre får opprettholdt sin kjøpekraft.

122
Forhandlingsleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund under signeringen torsdag ettermiddag.

– Gjennom forhandlinger har vi blitt enige om et generelt tillegg på 10.000 kroner. For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner. Vi får også 2 kroner økning på nattillegget, sier forhandlingsleder og forbundsleder Frode Alfheim.

Minstelønnssatser for individuelt avlønnede økes med 10.000 kroner per år inkludert feriepenger, samt ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018. Utvalgsarbeid som ble tatt inn i Riksmeklerens møtebok i 2016 vedrørende pensjonsutvalg og utredning av konsekvenser ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen, vil også videreføres.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. Etter to år med forhandlingsresultat der det ble utvist stor moderasjon og ansvar, var det i år frontfaget som dannet rammen for forhandlingene for flyterigg. Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund fant sted i Stavanger 31. mai og 1. juni. Underveis har vi hatt dialog med Safe og DSO.

– Også i år manet Rederiforbundet til moderasjon og ansvar under forhandlingene, men samtidig viste de vilje til å føre reelle forhandlinger. Vi skulle selvsagt sett at tillegget ble noe høyere, men har valgt å akseptere det siste tilbudet fra Norges Rederiforbund. Ved å akseptere et meget moderat oppgjør, viser vi ansvar overfor en næring som er hardt presset. Vi forventer at rederne har dette friskt i minne når tidene blir bedre, sier Alfheim.

Nyheter