Enighet i lønnsoppgjøret for farmasøytiske bedrifter

fredag 19. mai 2017

Industri Energi og Norsk Industri kom til enighet fredag 19. mai i mellomoppgjøret for farmasøytiske bedrifter.

Det gis et generelt tillegg på 50 øre til alle. Skiftsatsene i overenskomsten økes med 2,1 prosent. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Minstelønnssatsen økes med ytterligere 1 krone, slik at ny minstelønn blir kr. 161,50 per time.

– Utfordringene for dette oppgjøret, har vært at en av bedriftene har et lønnssystem som gjør at regulering av minstelønn er vanskelig. Dette har vært en gjentagende problemstilling de siste årene. Partene på den bedriften har nå et år på seg til å endre sitt lokale lønnssystem.

I år er det mellomoppgjør, hvilket betyr at det kun forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor alle bestemmelsene i tariffavtalene/overenskomstene – som arbeidstid og ferie, forhandles om. 14. mars ble hovedorganisasjonene, LO og NHO, enige om en ramme på 2,4 prosent og at alle skal få et generelt tillegg på 50 øre. Dette oppgjøret er i tråd med rammen.

Overenskomst for farmasøytiske bedrifter omfatter rundt 900 av Industri Energi sine medlemmer.


Industri Energi sitt forhandlingsutvalg bestod av:

Terje Valskår (forhandlingsleder), Industri Energi

Nina Helland, Industri Energi

Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare Lindesnes

Petter Sørensen, Takeda AS

Marit Lorentsen, GE Healthcare Oslo

Tone J. Gummesen Thon, Fresenius Kabi AS

Espen Lia Gregoriussen, Vistin Pharma AS

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.