Enighet med Norges Rederiforbund om NR Landavtalen

onsdag 28. november 2018

Det ble i går gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. Industri Energi og SAFE har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund om ny tariffavtale.

NR Landavtalen er en minstelønnsavtale hvor store deler av forhandlinger og vilkår blir avtalt lokalt ute i bedriftene. Avtalene har blitt forbedret på enkelte punkter. Her er resultatene etter gårsdagens forhandlinger:

 • økning av minstelønnssatser
 • klargjøring/forsterkning av rettigheter pkt. 21.3 Arbeid utenfor bedriften på land
 • klargjøring av tekst i pkt 4.6 Overtid inkludert lønn
 • økning av matpengesatsen
 • midlertidig utvidet fortrinnsrett (2 år)
 • presisering av endringer i pensjonsordning
 • oppdatert bilag
Nyheter
 • Ny IA-avtale: Fortsatt full lønn under sykdom

  – LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

 • Milliardinvestering i Glencore Nikkelverk: – Kunne ikke fått en bedre julegave

  Jubelen sto i høyt i taket hos de ansatte da Glencore Nikkelverk i Kristiansand nylig vedtok å investere 1,2 milliarder kroner i nytt kobberanlegg. Anlegget skal stå ferdig i 2022. – Vi kunne ikke ha fått en bedre julegave, sier tillitsvalgt Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.