Flere melder inn uhell i hjemmet på innboforsikringen

mandag 13. februar 2017

Stadig flere melder inn uhell på innboforsikringen. Gjennom ditt medlemsskap i Industri Energi er du godt dekket når uhellet først skjer.

LOfavoer-Kollektiv-Hjem-innboforsikring_main_col

Som medlem hos Industri Energi er du automatisk dekket av Norges beste innboforsikring. Kollektiv Hjemforsikring har gitt medlemmene våre trygghet hjemme i over 50 år. Den dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt. Med dette mener vi at «innbo er ting en normalt tar med seg ved flytting». Dermed gjelder ikke integrererte varer. Her er det ingen øvrig forsikringssum.

Les mer: Norges beste innboforsikring har blitt enda bedre 

I løpet av 2016 ble det meldt inn 4.643 innbosaker fra Industri Energis medlemmer. 3.362 av disse sakene dreide seg om skade på innbo. Hovedsakelig er dette skader som skjer på grunn av typisk uhell i hjemmet, for eksempel ved at man mister mobiltelefonen eller PC-en i gulvet.

Flere skadesaker på innbo

Stadig flere slike skadesaker meldes inn, ifølge SpareBank1. I løpet av 2016 ble det meldt inn totalt 9.000 flere uhellsaker på innbo enn i 2015. Blant Industri Energis medlemmer har antallet slike saker økt fra 2.724 til 3.362 i samme periode. I 2016 ble det utbetalt erstatning i 2.783 saker som var meldt inn av våre medlemmer.

Les også: Veggdyrene ble med Ketil hjem fra Cuba

Avdelingsleder for innboforsikring ved SpareBank1, Jeamilla Emilie Hansen, tror det er flere grunner til at tallet på disse skadesakene øker.

– Kundene er mer oppmerksomme på at forsikringen også dekker slike uhellsskader. Mobiler og elektronikk generelt er dyrt i dag, og man oppgraderer oftere slik at å kjøpe igjen en ny gjenstand koster en del for husstanden. Kundene har en annen oppfatning av hvorfor man har en innboforsikring. Den er kanskje ikke lenger for de større skadene, men for de mindre siden man er så avhengig av for eksempel mobilen i dagens samfunn, sier hun.

Nyheter
  • NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

    I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

  • Det er bare å gratulere: Hydro gjenåpner B-hallen på Husnes!

    – Gratulerer med dagen! I dag er det all grunn til å juble for Hydro og alle ansatte på Hydro Husnes. Vi er enormt glade for at B-hallen, den andre produksjonslinjen på Husnes, nå gjenåpnes, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.