Forhandlinger 2018: Vi oppfordrer medlemmene til å stemme JA!

tirsdag 10. april 2018

Søndag ble meklingen mellom LO og NHO avsluttet og et forhandlingsforslag er klart. – Vi er meget godt fornøyd med resultatene og anbefaler medlemmene våre å stemme ja i uravstemningen som snart vil avholdes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi sitt forbundsstyre vedtok enstemmig mandag 9. april å anbefale forslaget. Dette skjedde etter en gjennomgang av forhandlingsresultatet, hvor samfunnsøkonom Eystein Gjelsvik fra LO forklarte hvordan blant annet AFP-ordningen vil bli styrket med forslaget som nå er klart.

– Dette har vært krevende oppgjør hvor vi har forhandlet om tunge tema. Når vi nå ser på alt vi har fått til, spesielt innen AFP og pensjon – så må jeg si vi har fått et svært godt meklingsresultat, sier forbundsleder Frode Alfheim. Vår klare anbefaling er derfor: stem ja!

Et enstemmig LO-forhandlingsutvalg, hvor Alfheim og forbundslederne fra de andre forbundene også var representert, anbefaler også forslaget.

Viktige resultater:

 • Bedre AFP-ordning enn i dag
 • Tetting av pensjons-hull for sliterne
 • Økt kjøpekraft for alle
 • Særskilte lavlønnstillegg
 • Ryddet opp i bestemmelser for reise, kost og losji på Industrioverenskomsten – som vil være et viktig tiltak for det organiserte arbeidslivet og mot sosial dumping, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nå er det dere – medlemmene våre, som skal avgjøre oppgjørets videre skjebne gjennom en uravstemning. Det betyr at alle medlemmer som er omfattet av en overenskomst på LO-NHO-området, skal stemme.

Uravstemningen skal finne sted innen 26. april.

Stemmeavgivningen vil foregå på ulike måter, og detaljer om dette kommer vi tilbake med mer informasjon om innen svært kort tid.

Les også:

Riksmeklerens møtebok og det anbefalte forslaget

Artikkel om forbedring av AFP

Kommentarartikkel fra forbundsleder Frode Alfheim om årets oppgjør

Løpeseddel fra LO om oppgjøret som kan lastes ned og skrives ut

Nyheter
 • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

  Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

 • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

  Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.