Frykter flere utenlandskabler

fredag 21. april 2017

Hadde kraftselskapene selv måttet ta regningen for utbyggingen av nett og strømkabler, ville de ikke brukt én krone på slike investeringer. I stedet truer disse kostnadene med å spenne bein på grønn industri i Norge.

frokostmøte
Både politikere og industri er bekymret for byggingen av flere strømkabler til utlandet.

– Jeg er bekymret for framtiden til Hydro, som ikke bare er en viktig arbeidsplass for Sunndal men for hele regionen. Utenlandskablene er en stor trussel mot videre utvikling av Hydro Sunndal. Det er ikke mange øre i prisøkning som skal til før det fører til store tap, sier Arbeiderparti-politikeren Tove-Lise Torve fra Sunndal.

– Industrien i Norge henger tett sammen med kraftprisen. Når Riksrevisjonen sier at den ikke er godt nok utredet, er det på tide å ta en «time-out», legger hun til og lover å ta saken opp på det pågående landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Fredag deltok Torve sammen med nestleder Frode Alfheim i Industri Energi, Odda-ordfører Roald Aga Haug (Ap), Alcoa-direktør Toini Løvseth og visedirektør Jan Gabor i Mo Industripark i en debatt om utlandskabler. Felles for panelet er at de deler bekymringen over hvordan norsk kraftforedlende industri vil rammes ved bygging av flere strømkabler til utlandet.

Bygges kun for kommersiell vinning

Argumentet om at kraftutvekslingen sørger for forsyningssikkerhet i Norge, stemmer ikke. Utvekslingen av kraft med andre land i Europa fører til at Norge importerer andres lands kraftpriser. Fram til nå har vi vært heldige i Norge som på grunn av våre fossefall har kunnet betale billig for strømmen til både hjem, offentlige bygg og industri. De lave strømprisene, som altså er basert på ren vannkraft, har gitt oss muligheten til å bli ledende i verden på kraftforedlende industri og teknologi.

Etter planen skal byggingen av den såkalte Englandskabelen starte i 2018. Industri Energi har lenge advart om at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, en konklusjon også Riksrevisjonen støtter. Derfor er det viktig at prosjektet stanses. Per 21.april ligger kraftprisen i Storbritannia 70 prosent høyere enn den norske. Slike priser kan bli en realitet i Norge også dersom prosjektet ikke stanses.

– Det er ikke vanskelig å se at de nye kablene bygges utelukkende på grunn av kommersiell vinning, og ikke på grunn av forsyningssikkerhet, sier Alcoa-direktør Toini Løvseth.

Krever fortsatt gode rammebetingelser

Frode Alfheim viser til at det er flere ting som må tas tak i.

– Jeg har fått vite at North Connect har sendt en anleggssøknad om ny kabel til Storbritannia uten at dette engang er journalført! Videre viser det seg at kabelen til Danmark er unyttig. Danskene har ikke behov for den, samtidig som dens eksistens fører til dyrere strømpriser i Norge. Dette lager stor usikkerhet for industriinvesteringer i Norge, og det er svært alvorlig. Politikerne må satse på den landbaserte og grønne industrien, sier Alfheim.

Det må være mulig for politikerne å ha flere tanker i hodet samtidig, mener Gabor fra Mo industripark.

– Det snakkes om omstilling og grønt skifte. Vår grønne industri har store konkurransefortrinn globalt, og disse må vi utnytte. Ved siden av olje og gass er vi den største næringen i Norge. Vi vil fortsette å trenge gode rammebetingelser i framtiden. Et øre økning i kraftpris er ikke lite for oss. Det kan få store konsekvenser, sier han.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.