Undersøkelse om HMS og alenearbeid

mandag 12. juni 2017

Industri Energi deltar i en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid. Flere medlemmer vil i løpet av de nærmeste dagene få undersøkelsen på e-post. Vi håper så mange som mulig vil delta – slik at vi kan få mer kunnskap om dette viktige temaet.

HMS-utfordringer knyttet til det å jobbe alene og hvordan arbeidsgiverne følger opp, er tema som vektlegges.

Undersøkelsen er web-basert og gjennomføres i fem forbund tilknyttet LO. Det er Fafo som står for gjennomføringen. Flere medlemmer vil i løpet av de nærmeste dagene motta e-post med spørsmål om å delta i undersøkelsen og lenke til spørreskjema. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid blant våre medlemmer.

Nyheter