Hovedoppgjøret i gang: LO har overlevert kravene til NHO

mandag 12. mars 2018

Kravene i årets hovedoppgjør ble overlevert mandag 12. mars. Leder Frode Alfheim I Industri Energi er forberedt på krevende forhandlinger.

LO har fremmet fire hovedkrav; forbedret ordning for avtalefestet pensjon (AFP), tilpassing av ordningen for tjenestepensjon, økt kjøpekraft til alle og opprydning av bestemmelsene for reise, kost og losji i Industrioverenskomsten.

– Det blir to travle uker. Vi legger full innsats i dette og er forberedt på at det kan bli både mekling og konflikt, for her er det tunge krav som ligger på bordet. Vi er innstilt på å stå et hardt løp fullt ut, understreker leder Frode Alfheim i Industri Energi .

Les også: Hovedoppgjøret 2018: Viktige datoer og veien videre. 

Årets hovedoppgjør er et samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har overtatt streikemakten.

Representantskapet i LO har gitt Sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår. Forhandlingsresultatet godkjennes gjennom uravstemning i samsvar med oppgjørsformen.

Les kravene i sin helhet her. 

Nyheter
  • Fornuftig å bruke mer tid på planen om oljeterminal på Veidnes

    – Vi står på kravet om at det må bygges en oljeterminal på Veidnes i Finnmark. Samtidig er det fornuftig at operatørselskapene bruker noe mer tid på å modne fram prosjektene det jobbes med i Barentshavet. Og at de leter etter tilleggsressurser som kan knyttes til oljeterminalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

  • Frode Alfheim i møte med olje- og energiministeren

    Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var fredag formiddag i møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).