Hva er LO Selvstendig?

fredag 2. november 2018

LO Selvstendig skal være et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å styrke kompetansen og samarbeidet i og mellom LOs forbund for denne medlemsgruppen samt utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende medlemmer i LOs forbund.

LO Selvstendig lanseringskonferanse
Fra debatt under lanseringskonferansen

Den 27. september i år gikk startskuddet for LO Selvstendig. I den forbindelse opplever vi mange henvendelser fra medlemmer, forbund og organisasjoner.

LO Selvstendig skal være et supplement til forbundenes eksisterende tilbud, og bidra til at LO og forbundene er og oppfattes som synlige, relevante og tydelige som alternativ for selvstendig næringsdrivende. Det vil si at LO Selvstendig ikke er et eget forbund, man melder seg ikke inn i LO Selvstendig. Det er forbundene som er kjernen i arbeidet, og alle har sitt medlemskap i sitt respektive forbund.

Hva kan LO tilby selvstendige?

LO Selvstendig Lanseringskonferanse
Hopplandslaget har samarbeid med LO. Bjørn Einar Romøren var tilstede på lanseringskonferansen og var meget positiv til LOs tilbud for selvstendige næringsdrivende.

LO ønsker å tilby økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler og nyttige verktøy.

  • Juridisk bistand

LO har lang og bred erfaring innen juridisk bistand. Nå kan vi tilby rettshjelp til LO-medlemmer som er selvstendig nærings-drivende. Det gjelder for eksempel avtale – og kontrakts hjelp, opphavs – og varemerkerett og forsikringsrettslige spørsmål. Vi kan også bistå i trygderettslige spørsmål.

  • LOfavør

Norges beste innboforsikring – LOfavør innboforsikring får du automatisk som en del av medlemskapet når du melder deg inn. Selvstendig næringsdrivende kan også kjøpe rabattert ansvars – og ulykkesforsikring med gode dekninger hos vår samarbeidspartner Sparebank 1.

Sammen med forbundene skal LO Selvstendig arbeide med å utvide våre medlems-fordeler og være en viktig stemme for et trygt og rettferdig arbeidsliv også for de selvstendige.

Nyheter
  • Industri Energi-medlem vant retten til å stå i stilling

    Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. -Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

  • Samarbeid og trygghet er forutsetninger for den norske modellen

    Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte på LOs olje- og gasskonferanse onsdag at hvis folk føler trygghet og partssamarbeidet fungerer skikkelig så klarer man å finne gode løsninger i olje- og gassbransjen.