Hyller kompetansen som gjør det mulig å øke oljeproduksjonen på Snorre

torsdag 21. desember 2017

– Dagens gledelige annonsering av nyinvesteringer på Snorre-feltet viser hvordan kompetanse, erfaring og teknologi i den norske oljeindustrien gir oss grunnlag for å kunne øke utvinningen fra eksisterende felt, til stor glede for samfunnet, sier Lill-Heidi Bakkerud som er nestleder i Industri Energi.

Lill Heidi Bakkerud.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Bakkerud slår fast at utvidelsen av Snorre ikke ville vært mulig uten den kompetansen og erfaringen som finnes i den norske petroleumsnæringen.

– Økt oljeutvinning er svært viktig. Det gir økt levetid for feltene, langsiktige arbeidsplasser og stor verdiskaping som kommer hele samfunnet til gode, sier hun.

Snorre er en gigant i Nordsjøen og et av feltene med størst gjenværende reserver på norsk sokkel. Likevel har det ikke vært en enkel beslutning for partnerskapet, som i nesten ti år sett på ulike alternativer for å øke utvinningen.

25 år lenger levetid

Statoil leverer i dag, på vegne av partnerskapet, plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project til myndighetene. Investeringen er beregnet til 19 milliarder kroner og vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med cirka 200 millioner fat.

Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det ventet at Snorre vil produsere utover 2040.

Omfattende havbunnsutbygging

snorre-exp-16-9
Slik vil Statoil utvikle Snorre-feltet. Illustrasjon: Statoil

Utbyggingsplanen innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon. Det skal dessuten bores 24 nye brønner, 12 for produksjon og 12 for injeksjon.

Snorre Expansion planlegger produksjonsstart i 2021 og vil bli driftet og vedlikeholdt av den eksisterende Snorre-organisasjonen i Statoil i Stavanger, mens forsyningen fortsatt vil drives fra Fjordbase i Florø.

Snorre ligger i Tampen-området, nord i Nordsjøen, og har produsert 1,4 milliarder fat olje siden august 1992. Feltet består av plattformene Snorre A og Snorre B.

Nyheter
  • Fornuftig å bruke mer tid på planen om oljeterminal på Veidnes

    – Vi står på kravet om at det må bygges en oljeterminal på Veidnes i Finnmark. Samtidig er det fornuftig at operatørselskapene bruker noe mer tid på å modne fram prosjektene det jobbes med i Barentshavet. Og at de leter etter tilleggsressurser som kan knyttes til oljeterminalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

  • Frode Alfheim i møte med olje- og energiministeren

    Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var fredag formiddag i møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).