Industri Energi og Sjømat Norge kom ikke til enighet i sløyfeforhandlingene

fredag 16. mars 2018

Rammen som var fastsatt på forhånd, blir dermed utbetalt som generelt tillegg til dem som omfattes av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr.

Forhandlingsutvalget
Forhandlingsutvalget til Industri Energi

– Arbeidsgiversiden var ikke villige til å se på de konkrete utfordringene i denne bransjen, og rammen var  begrenset. Så vi må komme tilbake til dette i neste hovedoppgjør, sier Asle Reime, som ledet forhandlingsutvalget.

Overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr-industrien er en minstelønnsavtale, som innebærer at de tillitvagte skal forhandle på bedriftene sine i etterkant av hovedoppgjøret.

Les mer: Sløyfeforhandlingene med Sjømat Norge i gang

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.