Industri Energi er skeptisk til Statoils planer om dypdykking

onsdag 4. januar 2017

– Industri Energi er skeptisk til at Statoil vil dykke til 225 meter og vi ber om at oljeselskapet rydder opp i arbeidsforholdene til dykkere, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli.

Håkon Aasen Bjerkeli
Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli.

Det er selskapene Subsea 7 og Technip som gjennomfører dykkeaktiviteten for Statoil. Innenfor rammeavtalene kan dykking til 225 meter bli aktuelt dersom det er behov.  Kontraktene strekker seg til desember 2018.

– Vi vet for lite om langtidskonsekvenser ved dykking fra 150 meter og dypere. Det er en utfordring at det søkes om å foreta arbeidsoperasjoner på grunnlag av mangelfull kunnskap, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Stavanger Aftenblad planlegger Statoil å dykke til 225 meter på Gullfaks-feltet iløpet av året. Samtykkebehandlingen er i sluttfasen hos Petroleumstilsynet (Ptil) og lite tyder ifølge avisen på at tilsynet har innvendinger mot planene.

Mangelfull kunnskap om risiko

Bjerkeli viser til at man ikke vet nok om risikoen dykkerne utsettes for ved arbeid på så store dyp.

– De dykkemedisinske spesialistene på Haukeland stadfester også at det ikke finnes nok kunnskap om hvilken risiko dykkerne utsettes for ved arbeid på dyp mellom 150 og 225 meter, da er vi ikke tilhenger av å putte enda mer risiko i sekken til arbeidstakere, sier Aasen Bjerkeli.

Sist det ble dykket til under 200 meter i Norge var under et testdykk i trykkammer i Bergen i 2002. Dykket endte med at seks av åtte dykkere ble skadet.

Må rydde opp i arbeidsforhold

Industri Energi er også uroet på grunn av at det ikke er ryddet opp i arbeidsforhold og kontrakter til dykkere som er ansatt på forskjellige vilkår og i forskjellige land, selv om de arbeider på norsk sokkel.

– Vi har hatt møter med Statoil i lang tid og er fortsatt ikke fornøyd med svarene. Vi mener det er problematisk at Petroleumstilsynet ikke vurderer innholdet i arbeidskontrakter ut i fra arbeidsmiljøloven, sier Bjerkeli.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.