Industri Energi støtter fagforening i Brasil

mandag 12. mars 2018

Hydro har måttet redusere produksjonen ved aluminaraffineriet i Alunorte i Brasil, noe som i neste omgang kan skape problemer ved bauxitt-gruven i Paragominas og smelteverket i Albras. Dette har skapt stor uro og engstelse blant arbeiderne ved disse virksomhetene og har skapt en stor merbelastning for fagforeningen som slåss for de ansattes interesser.

Som et uttrykk for vår solidaritet med fagforeningskollegene våre i Brasil, har Industri Energi i dag bevilget kr 30.000 til fagforeningen ved Hydros anlegg i Brasil for å bidra til at de kan utføre arbeidet sitt på en best mulig måte.

Også våre lokalforeninger i Hydro i Oslo (Vækerø), Høyanger, Årdal, Årdalstangen, Sunndal, Husnes og Alnor Kjemiske på Karmøy bevilger penger.

Nyheter