Invitasjon til frokostmøte om Norges strømkabler til utlandet

onsdag 19. april 2017

Fredag 21. april klokken 08.00 inviteres pressen og interesserte til frokostmøte om Norges strømkabler til utlandet, økte kraftpriser og konsekvenser for industrien. Stedet for møtet er Internasjonalen på Youngstorget i Oslo

 

Geir Vollsæter - spesialrådgiver energi og klima
Spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

-Over 40.000 arbeidsplasser i prosessindustrien står på spill hvis det Internasjonale Energibyrået får rett i at kraftprisene vil dobles mot 2030, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

Dørene åpnes 07.45, og det vil bli  servert rundstykker og kaffe. Møtet er et samarbeid mellom Industri Energi, Herøya Industripark, Mo Industripark og nikkelverket Glencore.

Det vil bli gjennomført en paneldebatt som modereres av Norsk Industris Bror Ynge Ramm, der både representanter fra industrien, fagforeninger og politikere vil delta

Før møtet blir det også visning av en ny informasjonsfilm om hvilke konsekvenser de nye utlandskablene får for norsk kraftforedlende industri. Filmen er laget av det prisvinnende byrået Gefühl.

Se videoen i vinduet under

Spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi sier at forbundet lenge har advart mot byggingen av nye utlandskabler.

– Vi vet allerede at kablene blir ett av temaene på Arbeiderpartiets landsmøte. Det er viktig at vi får en offentlig debatt om denne saken, sier han.

Unikt i verden

Norges utgangspunkt er unikt i verden. Fossefallene har i over 100 år sørget for at vi er selvforsynte med fornybar kraft. Kraften foredles til produkter verden trenger, gir sysselsetting og eksportinntekter. For over 70 år siden sa Hydros generaldirektør Axel Aubert at en KWh foredlet i Norge ga flere jobber enn om den ble eksportert til utlandet. Han visste godt at kraftprisen var avgjørende for Hydro og industriens fremtid. Det samme er sant i dag.

– Norsk industri utmerker seg som den grønneste og mest klimavennlige i verden, og er også verdensledende på å utvikle ny teknologi. Denne muligheten til å utvikle oss kan vi i hovedsak takke konkurransedyktige kraftpriser for. Men, dette fortrinnet forsvinner med flere utlandskabler, sier Vollsæter.

I høst åpnet Stortinget for bygging av flere utlandskabler. Følgene av dette og de høye kvoteprisene som slår inn på kraftprisene fremover kan bli alvorlige. -I praksis har vi sagt ja til å importere strømprisene fra det kontinentaleuropeiske markedet, fortsetter Vollsæter.

Rapport fra Riksrevisjonen

–  Argumentet har hele tiden vært at byggingen av kabler vil være samfunnsøkonomisk bra for Norge. Vi mener at den samfunnsøkonomiske beregningen ikke stemmer og at beslutningsgrunnlaget var ufullstendig.

På Stortinget behandles nå en rapport fra Riksrevisjonen som kritiserer nettopp Statnett for kvaliteten på utredninger og kostnader. Dette er et signal om at man må trå varsomt.

– Det er viktig at vi nå ikke spenner under bena på norsk industri, avslutter Geir Vollsæter.

Spørsmål i forbindelse med frokostmøtet kan rettes til:

Spesialrådgiver Geir Vollsæter på mob. 909 11 793.

Meld gjerne din deltakelse til Geir.Vollseter @industrienergi.no

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.