Jobber for å heve yrkesstoltheten for renholderne

fredag 10. februar 2017

– Det er på tide å heve statusen til renholderne. Vi spiller en viktig rolle offshore og fortjener større respekt for jobben vi gjør, sier klubbleder Leif Harall Salomonsen i Sodexo.

Leif Harall Salomonsen
Klubbleder Leif Harall Salomonsen sier kostnadskuttene offshore har gått hardest utover renholderne.

De siste årene har det vært et voldsomt kostnadspress på forpleiningsbransjen offshore og bemanningskuttene har gått kraftig ut over renholderne.

– Bedriften vår har fått klar beskjed av operatørselskapene om å kutte kontraktene med 20 prosent. Når kundene ikke godtar dårligere mattilbud, er det renholderne kostnadskuttene går hardest utover, sier Leif Harall Salomonsen som er klubbleder i Sodexo.

Han viser til at antall ansatte i Sodexo er redusert fra 530 til 230, noe som i hovedsak skyldes færre rigger i aktivitet.

– To tredeler av de som har mistet jobben er renholdere, sier han.

Lugarene rengjøres sjeldnere

Tidligere ble lugarene offshore rengjort daglig. Nå aksepteres det ifølge Salomonsen at de bare rengjøres en gang i uken.

– Kunden ser gjerne på golvet og synes det ser greit ut om det bare rengjøres en gang i uken, men de er neppe klar over hvor mye støv og skitt som samles i løpet av så lang tid. Noe av dette havner i ventilasjonssystemet og spres rundt på installasjonen.

– Ikke minst er det viktig for renholdernes yrkesstolthet at det er et akseptabelt nivå på renholdet om bord, sier klubblederen.

Sliter med høyt sykefravær

Forpleiningen offshore har i lang tid slitt med høyt sykefravær på grunn av slitasje og belastningsskader.

– Vi har et sykefravær som svinger mellom 10-20 prosent, forteller Salomonsen.

Samtidig er belastende for renholderne å oppleve å bli nedsnakket som yrkesgruppe og få kommentarer som at «alle kan vaske».

– Vi opplever ofte nedlatende holdninger fra andre yrkesgrupper og mange sliter med manglende yrkesstolthet. Det må det bli slutt på, sier Salomonsen.

Flertallet har fagbrev

Sodexo årsmøte
Sodexoklubben arrangerte gruppearbeid på årsmøtet for å komme med forslag til hvordan renholdernes status kan heves.

Han minner om at flertallet av renholderne som jobber offshore har fagbrev.

– Renholderne har en unik kompetanse i forhold til hvordan du skal vaske og hvilke midler man skal bruke på ulike overflater, både for å gjøre rent, men også for å ta best mulig vare på ulike overflater, sier han.

Han mener de som utformer kontraktene ofte ikke er klar over hvilken kompetanse renholderne besitter.

– Vi ønsker derfor å sette fokus på renholderne, slik at dette yrket får den statusen det fortjener.

Skal framheve seg selv

På Sodexoklubben sitt årsmøte i Stavanger denne uken arrangeres gruppearbeid der utfordringen til medlemmene er å komme med ideer om hvordan de skal få hevet statusen for renholderne.

I presentasjonene pekes det på at dette både handler om egne holdninger og egen yrkesstolthet og at man må jobbe for å synliggjøre den kompetansen som renholderne har.

– Vi må framheve oss selv og synliggjøre at yrket vårt handler om hygiene. Vi har mye faglig kompetanse, men opplever at denne kompetansen ofte blir neglisjert, sier en av gruppene.

En annen gruppe understreker at det er på tide at renholderne slår i bordet med at «Vi driver ikke bare med vasking».

– Vi har betydelig overflate- og tekstilkunnskap, kompetanse om rengjøringsmidler, vi har opplæring i bruk av maskiner og utstyr. Og ikke minst har vi en sentral rolle i forhold til smitte ved sykdom om bord. Det er på tide at bedriften, kundene og kollegaene om bord respekterer vår fagkunnskap.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.