Viktig at KonKraft arbeider for trygge og forutsigbare arbeidsplasser

tirsdag 14. mars 2017

KonKraft fortsetter innsatsen for å sikre norsk sokkels konkurransekraft. Kontrollen på kostnader er et viktig virkemiddel i et nytt prosjekt. – Arbeidet i KonKraft er viktig fordi det er langsiktig forutsigbar industri som gir trygge arbeidsplasser. Det betyr mer stabil aktivitet og ikke «full gass, full brems»-politikk, sier Lill Heidi Bakkerud i Industri Energi.
valhall_4KA3269
Et nytt samarbeidsprosjekt i regi av KonKraft har som mål å styrke norsk sokkel for framtiden.

– Det genererer kostnadsøkninger i hele verdikjeden, noe som er uheldig for bransjen og alle som arbeider i denne bransjen. Vår ambisjon er trygge og forutsigbare arbeidsplasser, sier Bakkerud.

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi sitter i KonKrafts råd. Han sier at en forutsetning for å være med i prosjektet for Industri Energi, Fellesforbundet og LO, har vært at lønns-og arbeidsvilkår og vilkår for HMS ikke skal være tema.

– Det er forstått av de andre eierne i KonKrafts råd. Da vi startet opp KonKraft, ble det kranglet som hund og katt om de tingene vi aldri kunne bli enige om. Når vi så skjønte at det ikke tok oss videre, kom fokuset på endringer som har vært svært bra for norsk sokkel og norsk industri. Jeg ser at utvalgsleder Walter Qvam har tenkt høyt angående kostnadskutt. Det får stå for hans regning. Jeg er sikker på at vi vil få den diskusjonen ned på jorden ganske raskt, sier Alfheim.

Håpet er at fokuset på kostnader kan sikre framtidige investeringer og utbygginger på sokkelen.

–  Å få kontroll på kostnader er et viktig virkemiddel. KonKraft-samarbeidet ble etablert rundt år 2000, med Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges rederiforbund, LO, Fellesforbundet og Industri Energi som eiere. Jeg ser ikke bort ifra at det kommer til å bli tøffe tak denne gangen også, men er også sikker på at prosjektet skal gavne norske arbeidsplasser og industri og gjøre oss mer robuste for fremtiden, sier Frode Alfheim.

Industri Energi vil informere tillitsvalgte i bransjen om prosjektet på mandag  20.mars i et eget møte.

Les mer om det nye prosjektet: «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring»

Fagbevegelsen er tungt representert i prosjektets utvalg (styringsgruppe). Lill Heidi Bakkerud, leder av Industri Energi Statoil representerer forbundet. Sammen med seg på laget har hun Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker ASA, og Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

– Først og fremst for at de vil gavne arbeidet med sin kunnskap og erfaring om oljeindustrien. Men de er også med for å følge opp fagbevegelsens interesser i arbeidet, sier Frode Alfheim

Da KonKraft startet sitt arbeid, lå oljeprisen på under 10 dollar fatet. KonKrafts naturlige utgangspunkt var derfor å sørge for at norsk sokkel var konkurransedyktig. Konkrete tiltak var for eksempel refusjonsordning for nye operatør selskap, DEMO 2000. I 2016 leverte gruppen nordområde- og klimarapport.

 

Nyheter