Kjemper for CO2-kompensasjonsordningen

mandag 13. februar 2017

Ordningen for CO2-kompensasjon står i fare. Som ikke-medlem av EU, er Norge avhengig av at Tyskland også snakker på vegne av våre interesser når den nye ordningen skal bestemmes.

Frode berlin
Vi kjemper for at dagens CO2-kompensasjonsordning bevares og forbedres. Mandag hadde nestleder Frode Alfheim, Ørjan Normann og stortingspolitiker Per Rune Henriksen møte med SPD-politiker Bernd Westphal i Berlin.

Norsk industri er helt avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser for å satse og overleve. Trolig vil det skje endringer i kvotesystemet rundt klimagassutslipp fra 2020 og 2030. Dersom EU velger å endre ordningen med CO2-kompensasjon, kan dette sette kjepper i hjulene på flere norske selskap.

Per nå har vi lite informasjon om hva regjeringen i Norge har gjort for å sikre en god CO2-kompensasjonsordning. For å få fram våre synspunkter, ba vi i forrige uke om et hastemøte med næringsminister Monica Mæland.

Les også: Industri-Norges framtid avgjøres i Brussel

Vi er avhengige av Tyskland

Bekymringer rundt CO2-kompensasjonsordningen deles av Arbeiderpartiet. Mandag var nestleder Frode Alfheim i Industri Energi og Ørjan Normann, og stortingspolitiker Per Rune Henriksen fra energi- og miljøkomiteen og politisk rådgiver Anne Therese Gullberg i Berlin. De skulle møte Riksdagsmedlem, Bernd Westphal, fra partiet SPD for å diskutere problemstillingen. Westphal har også en fortid fra vårt tyske søsterforbund IG-BCE.

– Formålet med møtet var å få fram vår posisjon for EUs ramme for CO2-kompensasjonsordning fra 2020 og framover. EUs politiske prosess på dette går raskt framover og Norge vil som ikke-medlem være avhengig av at Tyskland ivaretar vår og norsk industris interesser og posisjon. Før helgen skrev vi et felles brev med AP til SPD for å forklare Norges interesser og posisjon i forhold til EUs prosess, sier Alfheim.

Arbeidet fortsetter

Han er veldig fornøyd med dagens møte.

– Vi har fått støtte for vårt standpunkt om at EUs klimapolitikk må gi gode vilkår for industri og arbeidsplasser. Tyskland står fast på at vi skal ha mulighet til å kompensere industrien for økningen i kraftprisen som skyldes at vi har satt en pris på CO2-utslipp. Dette betyr mye for arbeidsplassene i norsk kraftforedlende industri. Vi vil fortsette å ha kontakt med tyske forbund i forhold til rammene for norsk og europeisk industri.Vi vil også jobbe for en bredere ordning, at den utvides til å gjelde flere bedrifter, sier nestlederen.

På onsdag skal klima og miljøministeren svare i Stortinget på hva regjeringen gjør for industrien.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.