Klubblederne oppfordrer alle oljeserviceansatte å delta i uravstemningen

tirsdag 25. oktober 2016

-De oljeserviceansatte må bruke stemmeretten i uravstemningen, sånn at vi får et resultat som viser medlemmenes mening om årets tariffoppgjør, sier klubblederne i Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Oceaneering og Weatherford.

ny_fbkollasj_tillitsvalgte_osa_fb
Klubblederne Terje Nysted, Atle Bertelsen, Kjell Vestly, Aase Fintland og Knut Nesland oppfordrer oljeserviceansatte å delta i uravstemningen.

Industri Energi har fått innfridd hovedkravene i årets oljeserviceoppgjør og et samlet forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme «ja» til resultatet i uravstemningen.

Les mer om uravstemningen og hvordan du stemmer her.

-Det er viktig at flest mulig oljeserviceansatte deltar i uravstemningen slik at vi får et resultat som speiler medlemsmassen sin mening om tariffoppgjøret. Jeg oppfordrer folk å stemme «ja», sier klubbleder Knut Nesland i Halliburton.

Hvis flertallet av medlemmene i oljeservice stemmer «ja», er det framforhandlete resultatet godtatt. Hvis flertallet stemmer «nei», vil det ikke være godtatt og streiken vil fortsette.

Knut Nesland mener det viktigste i forhandlingsresultatet at en har vedlikeholdt lønnsmatrisen, sikret lik utvikling i nattillegget som operatør/boring/forpleining og at man har fått fjernet Norsk olje og gass sin protokolltilførsel om arbeidstidsordninger.

Forhandlingsretten ivaretatt

Klubbleder Aase Fintland i Schlumberger vektlegger at Industri Energi gjennom streiken har sørget for at den reelle forhandlingsretten på oljeserviceavtalen er ivaretatt og at Industri Energi slipper å forholde seg til resultatet som Safe hadde framforhandlet.

-Vi har fått på plass et resultat som er vårt eget. Det er uhyre viktig. Og vi har fått et resultat som ikke rører arbeidstidsordningene våre, sier hun.

Fintland anbefaler medlemmene å stemme «ja» i uravstemningen.

– Folk må huske at dette forhandlingsresultatet også legger rammen i forhandlingene for de landansatte. Hvis det blir «nei» i uravstemningen risikerer vi at streiken fortsetter og at en tvungen lønnsnemd vil gi oss et dårligere oppgjør, sier hun.

Se filmen som forklarer årets oljeserviceoppgjør.

Atle Bertelsen, klubbleder i Baker Hughes, mener alle bør ta ansvar og vise sin mening om forhandlingsresultatet. Og han oppfordrer medlemmene å stemme «ja».

-Vi gikk til streik med moderate krav. Det viktigste vi har fått på plass er vedlikehold av lønnsmatrisen og gjennomslag for at Industri Energi skal styre utviklingen av lønnsmatrisen for oljeservice. Gjennom streiken har vi vist at vi tør å sette makt bak kravene og vi har vist at vi kan stå sammen, sier han.

Bertelsen slår fast at Industri Energi har fått innfridd det man krevde og har oppnådd rettferdighet i forhold til andre offshoreansatte (operatør/boring/forpleining).

Lik utvikling på ulempetillegg

Klubbleder Kjell Vestly i Oceaneering legger vekt på at forhandlingsresultatet sikrer lik utvikling på ulempekompensasjon (nattillegg) og at arbeidstidsordninger ikke blir forringet.

-Hvis vi hadde godtatt en skjev utvikling i nattillegget, etter å ha kjempet fram og argumentert for ulempetillegg siden oljeserviceavtalens begynnelse, ville vi godtatt en skjev utvikling for framtiden, sier han.

Vestly tror angrepet på oljeserviceavtalen kanskje var det første i en serie av planlagte angrep på arbeidstidsordninger i oljebransjen.

– Oljeservice har tatt et slag for hele offshorebransjen. Hvis vi hadde tapt er jeg sikker på at angrepene ville fortsatt. Hvilken gruppe ville blitt den neste? Noen har blitt hardt rammet av streiken, men med litt ettertanke er de kanskje glad for vi tok den kampen andre ikke våget ta, sier Vestly.

Han er tydelig på at medlemmene innen oljeservice bør delta i uravstemningen.

-For Industri Energi, de lokale klubbene og forhandlingsutvalget er det viktig at medlemmene stemmer ved uravstemningen, slik at vi får se det vi har opplevd under streiken, nemlig en massiv støtte fra alle. Det er uhyre viktig at medlemmene våre er engasjerte, ikke likegyldige til resultatet, sier han.

Samarbeidsklimaet gjenopprettet

Terje Nysted, klubbleder i Weatherford, hadde ingen av medlemmer i streik, men opplevde at bedriften permitterte 40 personer som følge av streiken. Nå er alle disse tilbake i jobb og samarbeidsklimaet mellom klubb og bedrift er gjenopprettet.

Nysted anbefaler folk å stemme «ja» i uravstemningen.

-Det viktigste i forhandlingsresultatet er likheten i prinsippet om ulempetillegg, og lønnsutviklingen på matrisen som vi har jobbet med i mange år. Det er svært viktig at vi ikke sakker akterut og ødelegger mange års arbeid. Jeg anbefaler våre medlemmer å stemme «ja» i uravstemningen, sier han.

Nyheter