Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Leif Gunnar Rottem
19. november 2020

Bruk onsdagsmorgener til å lære om forbundet og dine medlemsfordeler

Hver onsdag morgen tilbyr Industri Energi webinar der medlemmer kan lære om forbundet og hvilke fordeler du har som medlem.

7. juli 2020

LOs helikopterutvalg krever at all helikopterflyging med 19 passasjerer må opphøre

LOs helikopterutvalg har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet rundt antall passasjerer i offshorehelikoptrene i dagens koronasituasjon. –Helsemyndighetene er klar i sin anbefaling om at det utfra smittevernhensyn bør være et ledig sete mellom passasjerene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder helikopterutvalget.

19. juni 2020

Fullstendig uakseptabelt å gjenoppta offshoreflyging med fulle helikoptre nå

Flere oljeselskap vil åpne for flyginger med full kabin og 19 passasjerer i offshorehelikoptrene. – Det er fullstendig uakseptabelt før det er gjort en smittevernfaglig vurdering av myndighetene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

19. juni 2020

Industri Energi jakter på flere læreplasser

Industri Energi har meldt seg på i jakten på nye læreplasser gjennom den landsomfattende kampanjen «Læreplassjeger». -Du kan også bli med, sier kampanjeansvarlig i Industri Energi, Barbro Auestad.

18. juni 2020

Permitteringsperioden må utvides for å unngå masseoppsigelser i høst

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi er klar på at permitteringsperioden snarest må utvides til 52 uker. –Hvis ikke risikerer vi masseoppsigelser utover høsten som følge av koronakrisen, sier han.

29. mai 2020

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

-Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

28. mai 2020

Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

28. mai 2020

LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader

LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader til fondet. - Jeg er glad for at vi i LOs tildelingsutvalg vedtok å gjøre det enklere for medlemmene i LO å ta videre og etterutdanning nå i koronakrisa. Vi har mange tillitsvalgte og medlemmer som har etterspurt dette, så eg håper at mange vil benytte seg av tilbudet, sier Barbro Auestad.

28. mai 2020

Industri Energi sier klart nei til opptak av videomøter

HMS-utvalget i Industri Energi slår fast at opptak av videomøter ikke er akseptabelt i norsk arbeidsliv. - Slike opptak bryter med lov og avtaler, samtidig som det begrenser medvirkning og hindrer diskusjoner, sier områdeleder Barbro Auestad.

19. mai 2020

LO helikopterutvalg krever godt ivaretatt smittevern om bord i offshorehelikoptrene

LO helikopterutvalg forventer at oljeselskapene sørger for godt ivaretatt smittevern om bord på offshorehelikoptrene. Utvalget krever maksimum 12 passasjerer om bord i hvert helikopter.

8. mai 2020

Karantenesituasjonen må løses!

Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever og gir her en oppdatering på saken.

1 2 3 5