Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

28. mai 2020

Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

28. mai 2020

LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader

LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader til fondet. - Jeg er glad for at vi i LOs tildelingsutvalg vedtok å gjøre det enklere for medlemmene i LO å ta videre og etterutdanning nå i koronakrisa. Vi har mange tillitsvalgte og medlemmer som har etterspurt dette, så eg håper at mange vil benytte seg av tilbudet, sier Barbro Auestad.

28. mai 2020

Industri Energi sier klart nei til opptak av videomøter

HMS-utvalget i Industri Energi slår fast at opptak av videomøter ikke er akseptabelt i norsk arbeidsliv. - Slike opptak bryter med lov og avtaler, samtidig som det begrenser medvirkning og hindrer diskusjoner, sier områdeleder Barbro Auestad.

19. mai 2020

LO helikopterutvalg krever godt ivaretatt smittevern om bord i offshorehelikoptrene

LO helikopterutvalg forventer at oljeselskapene sørger for godt ivaretatt smittevern om bord på offshorehelikoptrene. Utvalget krever maksimum 12 passasjerer om bord i hvert helikopter.

8. mai 2020

Karantenesituasjonen må løses!

Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever og gir her en oppdatering på saken.

4. mai 2020

Åpner for begrenset kursvirksomhet ved sikkerhetssentrene

Industri Energi har sammen med bransjen selv jobbet for at kurssentrene skal kunne gjenoppta offshore sikkerhets- og beredskapsopplæringen. Nylig fikk vi beskjed om at helsemyndighetene nå åpner for begrenset kursvirksomhet.

30. april 2020

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

Industri Energi ved forbundsleder Frode Alfheim krever forhandlinger med arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen for å avklare hvordan overenskomstene i dagens karantene-situasjon kommer til anvendelse.

30. april 2020

-Regjeringen har lyttet til oss, men er ennå ikke i mål

-Regjeringens forslag om tiltakspakke for oljeindustrien er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger i Stortinget, for å sikre aktivitet og sysselsetting i oljeindustrien, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

27. april 2020

Regjeringen må ta grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen

Industri Energi, sammen med LO og NHO i Rogaland og Vestland, sender i dag et brev til regjeringen der vi ber om grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen.

25. april 2020

-Ufattelig trist for 100 familier som rammes av oppsigelser i Maersk

Mærsk Drilling Norge varsler at 100 ansatte i riggselskapet kommer til å miste jobben på grunn av lavere aktivitet som skyldes koronapandemi og fall i oljepris. –Dette er ufattelig trist for familiene som rammes, sier klubbleder i Maersk ansattes forening (MAF), Frode Larsen.

21. april 2020

Arbeid for alle er det som skal til for å komme oss ut av krisen

Forbundsleder Frode Alfheim understrekte på et møte med statsministeren i dag at det trengs tiltak for å skape aktivitet og sysselsetting, langs hele kysten og over hele landet.

1 2 3 4 6