Krever godkjenning av nasjonal standard for redningsmenn på norsk sokkel

mandag 10. april 2017

Redningsmennene på søk- og redningshelikoptrene (SAR) på norsk sokkel krever at Norsk olje og gass godkjenner en nasjonal standard for hvilke krav de skal stilles overfor.

Atle Jensen CHC redningsmann
Atle Jensen mener redningsmenn på norsk sokkel må beherske skandinaviske språk.

Atle Jensen, redningsmann og nestleder i CHC Helikopter Service-klubben i Industri Energi, ønsker standardiserte krav til redningsmenn, både i forhold til språk og kompetanse, samt medisinske og fysiske tester.

Han viser til at det allerede i 2002 ble laget et dokument med nasjonale standarder for redningsmenn på helikoptre.

De nasjonale standardene er godkjent for redningsmenn i den nasjonale redningshelikoptertjenesten (330. skvadron) og Luftambulansen, men gjelder foreløpig ikke for redningsmennene på SAR-helikoptrene på norsk sokkel. Til tross for at helikopterselskapene CHC Helikopter Service og Bristow selv har valg å implementere de i sin egen styrende dokumentasjon.

Dokumentet står nå overfor sin tredje revisjon og Industri Energis medlemmer i helikopterbransjen forventer at også arbeidsgiverne i Norsk olje og gass nå innfører standarden.

– Det er allerede spesifisert hvilke kurs, tester og ulike krav man skal oppfylle for å være redningsmann i Norge. Norsk olje og gass kan enkelt slutte seg til den nasjonale standarden, sier Atle Jensen.

Fremmes på landsmøtet

Jensen sier at klubben i CHC Helikopter Service vil fremme saken på landsmøtet til Industri Energi 28-30. april.

I forslaget står det: «Når det gjelder denne type tjeneste offshore, så er ikke standarden ratifisert av Norsk olje og gass. Det resulterer i at operatørselskapene kan benytte seg av SAR-tjenester som har et annet (les:lavere) nivå enn hva standarden krever. Eks. forekommer det s.k. wet-lease kontrakter, hvor amerikansk crew og helikopter betjener SAR-beredskap for oljerigger ut fra Hammerfest. Den mest åpenbare negative konsekvensen kan bli at norsktalende nødstedte og/eller syke, må forholde seg til en ikke-norskspråklig førstelinje helsearbeider

«Vi anmoder derfor om at nå også Norsk olje og gass, følger myndighetenes og bransjens vedtak til krav for Redningsmenn i Norge.»

Forbundsstyret i Industri Energi har anbefalt at forslaget tiltres på landsmøtet.

Språk må ikke undervurderes

Atle Jensen (55) har jobbet som redningsmann i CHC Helikopter Service i 32 år og har i tillegg fire års erfaring som redningsmann på 330. skvadron. Han mener det er svært viktig at redningsmenn på norsk sokkel behersker skandinaviske språk.

– Redningsmennene har ansvar for redningstekniske operasjoner, som kan være å hente en pasient fra et fartøy, en installasjon eller fra vannet. Når det er gjort, trer vi inn i rollen som medisinskfaglig assistent for anestesisykepleieren i helikopteret. Språk er svært sentralt i jobben vår, både i forhold til samspillet med anestesisykepleieren, annet innsatspersonell og i kontakt med pasienten, sier Jensen.

Ifølge Jensen er det viktig at redningsmenn behersker samme språk som de nødstedte.

– Se for deg at værforholdene er dårlige og jeg heises fra SAR-helikopteret ned på et skip. Når jeg kommer om bord, er jeg alene med mannskapet og skal sikre forholdene, innlede behandlingen av pasienten og finne evakueringsløsning av pasienten. Dette er i et røft miljø med mye stress. Da er det avgjørende viktig at vi snakker samme språk som mannskap og pasient, sier han.

Jensen mener kommunikasjon kan være selve grunnfjellet i en startfase av behandlingen og ofte er undervurdert.

Privat redningstjeneste

SAR-helikoptrene er en sentral ressurs i oljebransjens områdeberedskap og disse jobber parallelt med den offentlige redningstjenestens Sea King-helikoptre i 330. skvadron.

Redningsmenn er en del av besetningen på disse helikoptrene som i hovedsak er basert offshore.

Det er et tyvetalls redningsmenn på norsk sokkel. Disse organiseres av Industri Energi.

Oljebransjens SAR-helikoptre er ikke en del av den ordinære redningsberedskapen til Hovedredningssentralen (HRS). Likevel er det ikke uvanlig at HRS anmoder om å få bruke dem.

 

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.