Krever at Statoil stasjonerer søk-og redningshelikopter i Brønnøysund

fredag 17. mars 2017

Aasta Hansteen trenger en best mulig beredskapsløsning. Derfor må Petroleumstilsynet og Olje- og energidepartementet sikre at Statoil oppfyller søknaden om to søk-og redningshelikoptre (SAR) for Halten Nord.

Per Einar Stamnes (1)
Per Steinar Stamnes

Ifølge planen for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen skulle Statoil stasjonere et søk- og redningshelikopter i Brønnøysund. Men i ettertid har Statoil ønsket å endre sin søknad og droppe helikopter i Brønnøysund.

Les også: Svekker områdeberedskapen i Norskehavet

Dette løftebruddet reagerer vi sterkt på. Vi har vært klare på at vi ønsker SAR-helikopter både i Brønnøysund og på Heidrun for å dekke områdeberedskapen på Halten Nord på en god måte. Det er store avstander og høy aktivitet, så det er behov for to spesialutrustede søk- og redningshelikopter i dette området.

For Halten Nord vil Statoils søknadsendring medføre en dårligere områdeberedskap enn det man har lengre sør, hvor det er flere SAR helikoptre å spille på. Områdene er også større jo lengre nord en kommer.
I perioder hvor SAR er på oppdrag, er tilgjengeligheten redusert opp mot fem timer per oppdrag.

Vi krever at Statoil holder løftet sitt!

Under årsmøtet i Industri Energi Statoil Sokkel ble det enighet om å stille krav til Petroleumstilsynet og Olje- og energidepartementet om at Statoil ikke får endre sin opprinnelige søknad.

Det er veldig viktig at beredskapen forbedres. Økende alder blant de ansatte gjør at sjansen for hjerte- og kar lidelser øker. Jo raskere hjelp, jo større sjanse har man for å få et godt resultat i etterkant. I tillegg vil SAR helikopter i oppdrag, gi begrensninger på rutetrafikken til og fra innretningene, med de følger det får videre reise.

Nei til Hofo!

Industri Energi Statoil Sokkel avviser også innføringen av det nye felleseuropeiske regelverket for helikopteroperasjoner offshore (Hofo). Det nye regelverket vil sette norske myndigheter under press, for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land. Det vil ha negative konsekvenser både for sikkerhetskultur og trepartssamarbeid, og føre til en svekking av helikoptersikkerheten.
Norge er i dag verdensledende på helikoptersikkerhet. Det kommer som et resultat av en proaktiv sikkerhetstilnærming, verdens beste retningslinje for helikopteroperasjoner (NOG 066), bruk av siste utprøvde helikopterteknologi, regelmessige helikoptersikkerhetsstudier med klare anbefalinger, åpen og god sikkerhetskultur i alle ledd og det særnorske treparts- og industrisamarbeidet.

– Flere studier det siste halvåret konkluderer også med at Hofo vil svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Industri Energi Statoil Sokkel frykter at sikkerheten vil gå ned, og risikonivået vil øke, ved innføring av et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore.Industri Energi Statoil Sokkel krever at Stortinget og Samferdselsdepartementet opprettholder nasjonal kontroll med offshore helikoptervirksomhet, skriver Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Statoil Sokkel, i uttalelsen fra årsmøtet.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.