Krise løste seg på Nordic Pharma i Troms. Nå blir det økt produksjon og flere arbeidsplasser

fredag 9. februar 2018

I går ble det klart at Nordic Pharma har fått kjøpe bygget de har produksjon i Kaldfjorden i Troms. Det har i lengre tid vært konflikter mellom selskapet og statlige SIVA som eier bygget. For noen uker siden kastet SIVA Nordic Pharma ut, men nå har alt løst seg for det beste for alle parter.

– Vi har i et år gått en usikker fremtid i møte, sier Kim Atle Slettbak, hovedtillitsvalgt for Industri Energi på bedriften. – Nå er kjempeglad for at vi har fått kjøpe bygget og at det nå gir nye investeringer og flere sysselsatte her i distriktet.

– Avansert bioolje-produksjon fra fisk har et enormt stort potensiale i verden og for fremtidig verdiskapning og sysselsetting i Nord-Norge. Derfor er det svært gledelig at konflikten nå har løst seg, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Les mer om Nordic-Pharma-saken i Dagens Næringsliv.

Nyheter
  • Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

    23. mai ble det klart at medlemmene i LO, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

  • Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund på flyteriggområdet startet onsdag 23. mai klokken 11. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Oslo.