Krise løste seg på Nordic Pharma i Troms. Nå blir det økt produksjon og flere arbeidsplasser

fredag 9. februar 2018

I går ble det klart at Nordic Pharma har fått kjøpe bygget de har produksjon i Kaldfjorden i Troms. Det har i lengre tid vært konflikter mellom selskapet og statlige SIVA som eier bygget. For noen uker siden kastet SIVA Nordic Pharma ut, men nå har alt løst seg for det beste for alle parter.

– Vi har i et år gått en usikker fremtid i møte, sier Kim Atle Slettbak, hovedtillitsvalgt for Industri Energi på bedriften. – Nå er kjempeglad for at vi har fått kjøpe bygget og at det nå gir nye investeringer og flere sysselsatte her i distriktet.

– Avansert bioolje-produksjon fra fisk har et enormt stort potensiale i verden og for fremtidig verdiskapning og sysselsetting i Nord-Norge. Derfor er det svært gledelig at konflikten nå har løst seg, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Les mer om Nordic-Pharma-saken i Dagens Næringsliv.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.