Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

50329411338_4f7a079f5c_k
4. mars 2021

Behold valseverkene i Hydro

Hydro kan bli et miljøfyrtårn. Men da trenger også Hydro slike virksomheter i Norge som skaper helheten, skriver Elektrokjemisk Samarbeidskomité i Industri Energi i en uttalelse.

029
2. mars 2021

Hydro vurderer å selge valseverkene på Karmøy og Holmestrand

Det er ventet at Hydro i nær fremtid treffer beslutning i den pågående vurderingen av fremtiden til segmentet Valsede produkter i selskapet. Valseverk i både Norge og Tyskland kan bli helt eller delvis solgt. Beslutningen berører 650 norske Hydro-ansatte på Karmøy og Holmestrand.

LO
24. februar 2021

LO i Norge og Sverige krever økonomisk kompensasjon til grensependlerne

Regjeringa må ta ansvar og sørge for økonomisk kompensasjon til de rammede grensependlerne. Det er ansvarsfraskrivelse å vise til partene i arbeidslivet, skriver 1. nestleder i LO Sverige Therese Guovelin, og Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO Norge i en felles uttalelse.

Bilde av nestleder Terje Valskår, Industri Energi
16. februar 2021

Innskjerpede innreiseregler gjør at dagpendlere fra Sverige står uten inntekt

Innskjerpede innreisereglene til Norge gjør at tusenvis av dagpendlere fra grensenære områder i Sverige ikke lengre kommer seg på jobb og heller ikke får utbetalt lønn. -Regjeringen må ta ansvar og sørge for økonomiske støtteordninger for dagpendlerne, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

IA-avtalen Hoved
15. februar 2021

IA-avtalen skal bidra til å øke sysselsettingen

Partene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er enige om å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

panel event cover utkast (003)
10. februar 2021

Hvordan skal vi bli best på å skape grønne industriarbeidsplasser?

Industri Energi mener Norge skal bli verdens beste på å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Torsdag utfordrer vi Iselin Nybø, Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre på hvordan Norge skal lykkes med framtidens eksport.

50641198036_215bc2a5a5_k
8. februar 2021

Prosessindustrien kan doble eksportverdien innen 2030

En intensivert industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030, ifølge den ferske Prosess 21-rapporten. - Vi må gripe denne muligheten, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi
26. januar 2021

Reagerer på at de beste klimatiltakene ikke får Enova-støtte

Industri Energi, Fellesforbundet, El og It forbundet, Norsk Industri og Energi Norge mener at tiltak som både kan gi betydelig større utslippskutt samt skape mange arbeidsplasser i Norge ikke får støtte, mens prosjekter med mindre klimaeffekt og mindre arbeidsplassmuligheter får tilskudd.

Frode Alfheim
15. januar 2021

Vi må gripe muligheten og sørge for norsk vaksineproduksjon

Norge bør gripe muligheten til å skape et nytt norsk industrieventyr som vil sikre europeiske innbyggere tilgang til vaksine og behandling, skriver forbundsleder Frode Alfheim i en kronikk i VG fredag.

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto AEH
8. januar 2021

Til nå har det kommet 150 krav etter innleiedommen i Høyesterett

I november ga Høyesterett Industri Energi medhold i at to oljearbeidere som var innleide til Aker BP har krav på samme bonuser som de fast ansatte i selskapet. Nå strømmer det på med flere krav. -Til nå har det kommet inn 150 enkeltsaker og vi venter flere, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Herøya, Porsgrunn, Grenland
18. desember 2020

Boikotten av skip på Herøya var lovlig

Havnearbeidere på Herøya nektet våren 2018 å losse et skip, siden det utenlandske mannskapet manglet tariffavtale. I en fersk dom slår lagmannsretten fast at boikotten av skipet var lovlig. - En viktig sier for ITF-systemet, som sikrer rettferdighet for mannskapene, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

1 2 3 4 5 44