Lavlønte får to kroner ekstra i timen

tirsdag 14. mars 2017

Årets lønnsoppgjør er i havn. Alle arbeidstakere får et generelt tillegg på 50 øre. Lavlønte får ytterligere 1,50 kroner.

Terje Valskår
Nestleder Terje Valskår i Industri Energi

Tirsdag kveld ble det klart at LO og NHO har kommet til enighet innenfor forhandlingsfristen under mellomoppgjøret. Resultatet er et oppgjør med klar lavtlønnprofil.

Rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent. Det gis et generelt tillegg til alle på 50 øre, og ytterligere 1,50 kroner i tillegg til medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. De som har en gjennomsnittlig årslønn på 407.265 kroner eller mindre, vil få et tillegg på 2.900 kroner, totalt 3.900 kroner.

Et veldig moderat oppgjør

For Industri Energi gjelder dette følgende tre overenskomster; møbel, vask og rens, og glass og keramisk.

– Det er et veldig moderat oppgjør, men det gir god uttelling til våre lavtlønte bransjer. For oss er det viktig at de tre bransjene, hvor 40 prosent av medlemmene våre er kvinner, får et tillegg på til sammen to kroner timen. For øvrig vil rammen danne grunnlaget for våre andre områder, samtidig som det og skal være rom for lokale forhandlinger, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

Forventer reelle lokale forhandlinger

LO-leder Gerd Kristiansen mener partene har kommet fram til et solidarisk oppgjør.

– Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner. Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det, sier hun.

– Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet, legger Kristiansen til.

Nedenfor kan du lese mer om detaljene for resultatet av mellomoppgjøret.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.