Lavlønte får to kroner ekstra i timen

tirsdag 14. mars 2017

Årets lønnsoppgjør er i havn. Alle arbeidstakere får et generelt tillegg på 50 øre. Lavlønte får ytterligere 1,50 kroner.

Terje Valskår
Nestleder Terje Valskår i Industri Energi

Tirsdag kveld ble det klart at LO og NHO har kommet til enighet innenfor forhandlingsfristen under mellomoppgjøret. Resultatet er et oppgjør med klar lavtlønnprofil.

Rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent. Det gis et generelt tillegg til alle på 50 øre, og ytterligere 1,50 kroner i tillegg til medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. De som har en gjennomsnittlig årslønn på 407.265 kroner eller mindre, vil få et tillegg på 2.900 kroner, totalt 3.900 kroner.

Et veldig moderat oppgjør

For Industri Energi gjelder dette følgende tre overenskomster; møbel, vask og rens, og glass og keramisk.

– Det er et veldig moderat oppgjør, men det gir god uttelling til våre lavtlønte bransjer. For oss er det viktig at de tre bransjene, hvor 40 prosent av medlemmene våre er kvinner, får et tillegg på til sammen to kroner timen. For øvrig vil rammen danne grunnlaget for våre andre områder, samtidig som det og skal være rom for lokale forhandlinger, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

Forventer reelle lokale forhandlinger

LO-leder Gerd Kristiansen mener partene har kommet fram til et solidarisk oppgjør.

– Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner. Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det, sier hun.

– Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet, legger Kristiansen til.

Nedenfor kan du lese mer om detaljene for resultatet av mellomoppgjøret.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.