Levetidsforlengelse for Veslefrikk

tirsdag 12. september 2017

Lisenseierne har godkjent levetidsforlengelse for Veslefrikk-feltet i Nordsjøen til 2025. – Dette betyr mye både for de som jobber på Veslefrikk, men også for alle de som indirekte arbeider mot Veslefrikk, ifølge Industri Energi Statoil .

Veslefrikk platform
Veslefrikk-feltet skal være i drift minst til 2025. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Sokkelforeningen i Industri Energi har i mange år arbeidet sammen med Veslefrikk-ledelsen i Statoil og myndighetene for å forlenge feltets levetid.

Saken dukket først opp i 2011, da flertallet av lisenseierne ikke ønsket å investere i en ny brønn, A-20-brønnen.– Etter at vi sammen med forbundet, tok opp saken sammen med myndighetene snudde flertallet i Veslefrikk-lisensen og det ble besluttet å bore brønnen, skriver Statoil-klubben på sine nettsider.

På nyåret startet Veslefrikk-ledelsen i Statoil et levetidsprosjekt for å opprettholde aktivitet på feltet.

Våre tillitsvalgte på Veslefrikk og arbeidsutvalget i IE Statoil Sokkel var engasjert for å finne muligheter for å lykkes. På sensommeren  bestemte Statoil internt at det ønsket levetidsforlengelse for Veslefrikk. Mandag fikk AU Sokkel informasjon om at også alle lisenseierne har godkjent levetidsforlengelsen, med de investeringer det medfører.

Det betyr at feltet skal være i drift i alle fall fram til 2025, og utover det vil det bli gjort en årlig vurdering av lønnsomheten.

– Dette betyr mye for de som jobber på Veslefrikk, men også for alle de som indirekte arbeider mot Veslefrikk. Vi snakker om cirka 200 arbeidsplasser, noe som betyr mye i disse dager, skriver Industri Energi Statoil på sine nettsider.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.