LO-kongressen 2017: Industri Energi stemte imot å gi pengestøtte til politiske partier

onsdag 10. mai 2017

Industri Energi ønsker ikke å bevilge penger til politiske partier. Vi mener det er viktig å være politiske uavhengig og snakke med alle politiske partier.

Industri Energi stemte mot bevilling til politiske partier
En samlet delegasjon i Industri Energi stemmer imot forslaget om at LO skal gi penger til politiske partier.

LO-kongressen har godkjent sekretariatets innstilling om å bevilge 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, to millioner kroner til Sosialistisk Venstreparti og én million kroner til Senterpartiet. Pengene vil gå til partienes valgkamp.

På vegne av Industri Energi foreslo Tor-Bjarte Jakobsen, leder av Industri Energi Odfjell, at LO-bevilgningen av penger droppes.

– Dette begrunnes med vedtak fra Industri Energis Landsmøte, vedtekter og ikke minst tilbakemeldinger fra en stor del av våre medlemmer på grasrota som vi også forplikter oss til å hensyn ta, sier han.

Industri Energi har siden sammenslåingen i 2006 vært klare på at vi ikke gir penger til politiske partier. Også under årets LO-kongress stemte vår delegasjon imot forslaget.

– Vi stemmer imot forslaget om bevilgning av penger. Vi har et vedtak om å ikke gi penger til noen politiske partier. For oss er det viktig å være politisk uavhengig, et bredt forbund for alle våre medlemmer, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.