LO-lederen fikk klare signal om optimisme i riggnæringen

mandag 7. august 2017

– Vi ser en gryende optimisme i riggbransjen og tror på økt aktivitet, kanskje allerede fra neste år, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter et bedriftsbesøk hos North Atlantic Drilling i Stavanger.

20170807_100749
Roger Knutsen (fv) og Birger Storli forteller LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, distriktssekretær Øystein Langholm Hansen og klubbleder Arild Berntsen om situasjonen på North Atlantic Drillings lager i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

For fire-fem år siden hadde riggselskapet North Atlantic Drilling 1.400 ansatte, offshore og på land i Norge.

– Tusen av disse arbeidsplassene er borte. Vi har mistet mange dyktige kolleger de siste årene, sier klubbleder Arild Berntsen i North Atlantic Drilling (NADL).

Nå ser han klare tegn på bedring i riggbransjen.

– Det er helt tydelige tegn på forbedring i riggmarkedet. Mange anbudsprosesser er på gang, først og fremst innenfor leteboring i Nordsjøen og Barentshavet. Nå tror vi at det løsner, sier han.

Gryende optimisme

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen besøkte mandag NADLs lager i Dusavika i Stavanger. Også Gabrielsen er klar på at det er en etterlengtet opptur som nå står ved døren.

– Vi må bygge videre på de tradisjonelle bransjene og der vi er gode. Vi ser nå klare tegn på forbedring i oljebransjen. Det er positivt og etterlengtet, sier han.

Gabrielsen understreker at oljebransjen trenger en forutsigbar petroleumspolitikk med jevnlige tildelinger av nytt areal. Og han forventer en endelig avklaring om å starte konsekvensutredning av havområdet Nordland 6 utenfor Lofoten etter høstens stortingsvalg.

– Det er nødvendig å komme i gang med en konsekvensutredning for Nordland 6, da kan eventuell leteaktivitet komme i gang fort. Men samtidig er det viktig å understreke at vi skal gå varsomt fram i sårbare områder, sier Gabrielsen.

LO-lederen håper at oljebransjen har tatt lærdom av den tøffe perioden den har vært gjennom.

– Jeg håper bransjen har lært å ha kontroll med kostnadene, sånn at man unngår en ny bonanza der selskapene overbyr hverandre for å få tak i nok folk, sier han.

Aktivitet fra neste år

Klubbleder Arild Berntsen i North Atlantic Drilling tror at flere rigger skal i aktivitet allerede fra neste år.

– Vi har fått ny kontrakt for «West Hercules» og har planer om å klargjøre «West Phoenix». Vi håper og tror på nye oppdrag for flere av våre rigger som ligger i opplag, sier Berntsen og viser til at en stor rigg kan gi 180 arbeidsplasser på land og offshore.

– Flere spennende anbud er på gang. Det vitner om ny optimisme i bransjen. Jeg har nå tro på god aktivitet for riggbransjen fra og med neste år, sier han.

Fortrinnsrett

Berntsen påpeker at tidligere ansatte har fortrinnsrett på å komme tilbake til bedriften.

– Vi følger nøye med på at fortrinnsretten blir fulgt når bedriften ansetter folk. Men mange av dem som ble oppsagt har fått nye jobber, og mange av dem jobber nå i andre bransjer. Da er det ikke så sikkert at de vil komme tilbake til oss. Jeg tror derfor det kan bli krevende å få tak i den kompetansen som vi har mistet i løpet av de seneste årene, sier Berntsen.

Nyheter
  • Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

    I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 15. juli 2018.

  • Påmelding er åpnet for LOs olje- og gasskonferanse

    LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Bergen 13. – 14. november. Tema for årets konferanse er «Den norske modellen – nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje- og gassnæring»