Lovende signaler fra Total

tirsdag 16. mai 2017

Forbundsleder Frode Alfheim har tro på at Total E&P Norge nå vil forholde seg til spillereglene som gjelder mellom organiserte arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere i Norge.

Frode Alfheim
Forbundsleder Frode Alfheim beskriver møtet mellom partene som vellykket.

Industri Energi kritiserte i forrige uke Total for systematisk fagforeningsknusing og manglende respekt for etablerte retningslinjer for samarbeid.

Mandag møtte Alfheim, hovedtillitsvalgt Frank Indreland-Gundersen og forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industri Energi ledelsen i bedriften etter invitasjon fra sistnevnte. Administrerende direktør i Total Pierre Bang i Total ønsket å ha en oppklarende samtale med Industri Energi om kritikken.

Les mer her: Fagforeningsknusing i Total E&P

Alfheim beskriver møtet mellom partene som vellykket.

– Jeg tror Total har forståelse for og aksepterer at våre kjerneverdiene ligger fast, sier han.

Under møtet redegjorde Alfheim klart og tydelig for forbundets krav om respekt for hvordan samarbeid mellom arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere skal foregå.

– Total sier det ikke ligger noe ønske om fagforeningsknusing bak det bedriften gjorde. Og etter det jeg hørte fra gruppen av ledere i bedriften som deltok i møtet, har jeg ingen grunn til å tvile på dette, sier han.

På slutten av møtet inviterte den lokale Industri Energi-foreningen tilbake til drøftinger om de foreslåtte endringene. Alfheim sier at han velger å tro at selskapet nå har valgt å forholde seg til de spilleregler som gjelder mellom organiserte arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere i Norge.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.