Mulig avklaring vedrørende bedriftenes betalingspliktdager ved permittering

fredag 1. desember 2017

Siden vinteren 2015/16 har mange bedrifter innen NR-flyteriggs tariffområde endret praksis når de betaler ut de ti lønnspliktdagene i forkant av permittering. Dette har de basert på en henvisning i permitteringslønnsloven, som de mener viser til folketrygdlovens begrensing om betaling for kun inntil 6G, som for sykepenger. Dette har vi i Industri Energi bestridt fra dag én og saken håndteres fra vår side av LO juridiske.

Saken er bestridt fra flere fagforeninger, deriblant også SAFE som fikk dato i tingretten før oss og vant frem med sitt syn. At SAFE vant denne saken slik at arbeidsgiverne må betale full lønn for sine ti lønnspliktdager er positivt for oss alle. Vi gratulerer med seieren og håper at saken blir rettskraftig uten at den ankes. Du kan lese hele dommen (vedlagt).

Vi har per dato søksmålsvarsel gående mot ti bedrifter hvor medlemmene våre ikke har fått full lønn slik vi mener de skal ha. LO juridiske vil følge opp saken videre for alle Industri Energi-medlemmer dette måtte gjelde.

Nyheter