Norges konkurransefortrinn må beskyttes!

onsdag 13. september 2017

Det er gjort store investeringer i norsk landindustri de siste årene og resultatene har ikke latt vente på seg. Men den positive utviklingen kan stoppe dersom ikke regjeringen sikrer fortsatt gode vilkår for industrien.

frode på Norsun, industritur
Forbundsleder Frode Alfheim, tillitsvalgt Peder Olai Vindedal og LOs distriksekretær for Sogn og Fjordane, Nils P. Støyva.

For kort tid siden var det stor feiring på Hydro Karmøy i Rogaland. Forskere ved Hydro har kommet fram til intet mindre enn en banebrytende teknologi for klimavennlig aluminiumsproduksjon. Den såkalte teknologipiloten er et ypperlig eksempel på at industrien svarer med investeringer når politikerne vet å spille på lag. Også andre steder i Norge går landindustrien svært bra, ikke minst i Sogn og Fjordane.

Satsing gir resultater

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har nylig besøkt en rekke bedrifter i fylket som gleder seg over gode tider; Vestbase i Florø, Ewos Florø, Elkem Bremanger, Hydro Høyanger, Hydro Årdal og Norsun i Årdalstangen.

– Det er utrolig kjekt å høre og se at det går så bra med bedriftene for tiden. Det ser også bra ut for framtiden, så lenge gode og forutsigbare rammebetingelser er på plass. For industrien er det viktig at dagens CO2-kompensasjonsordning videreføres etter 2022 og at de har tilgang til billig kraft. Dette krever vi at regjeringen jobber for å sikre i framtiden, sier Alfheim.

– Vi må vite mer om hva regjeringen gjør i arbeidet mot EU, både når det gjelder rammeordningene og hva de tenker om utnytting av handlingsrommet de har. Regjeringen har ikke gitt noen klare signaler på om de slåss for CO2-kompensasjonsordningen, legger han til.

Stopp byggingen av utenlandskabler!

Hovedverneombud Hilmar Høl ved Hydro Årdal mener regjeringen er nødt til å legge til rette for industrien dersom den ønsker å fortsatt ha industri i Norge.

– Det er viktig med forutsigbare rammevilkår i takt med teknologiutviklingen og det grønne skiftet. Videre må regjeringen sikre eierskap på naturressursene slik at disse ikke selges ut, sier han.

Industri Energi krever at regjeringen setter en stopper for utbygging av flere strømkabler til utlandet. I flere år har vi advart mot konsekvensene av dette for norsk industri. Økte strømkostnader på grunn av kablene setter industriarbeidsplasser i Norge i fare. Den blåblå regjeringen har på tross av våre advarsler åpnet for at enda flere kabler, også private, kan bygges i framtiden. Dette vil Industri Energi aldri slutte å kjempe imot, understreker forbundsleder Alfheim.

Industriutvikling, ikke krafteksport

– Hva skal vi bruke kraften vår til? Eksportere den eller skape mer industri her hjemme? Selvsagt må kraften vår brukes til industriutvikling her hjemme. Kraften er vårt store konkurransefortrinn. Videre er det et problem for kraftforedlende industri at de betaler ulik regional strømtariff. Dette er ren forskjellsbehandling og fører til millioner av kroner i økte kostnader for industrien, sier Alfheim.

Hovedverneombud Høl påpeker at alle partiene i Sogn og Fjordane før Stortingsvalget var enige med Arbeiderpartiet om gi la de store bedriftene betale lik strømtariff. Hva som skjer nå etter valget, er han mer negativ til.

– Dette betyr mye for industrien på hele Vestlandet, men jeg tror neppe den sittende regjeringen vil gjøre noe med saken, sier han.

Nyheter