NR Forum støtter ansatte i Kaefer Energy

mandag 11. september 2017

Samarbeidskomiteen NR Forum gir i en uttalelse sin støtte til ISO-arbeiderne i Kaefer Energy.

Bår Inge Pedersen
Leder Bår Inge Pedersen i NR Forum

Uttalelsene fra NR Forum:

«Ansatte i Kaefer Energy er i gang med en såkalt «gå-sakte aksjon», skriver Stavanger Aftenblad. 

Kaefer er et selskap som driver med Isolasjon, Stillas og Overflate (ISO). Vi er ute på jobb sammen med dem, men de har langt ifra de samme ordningene som oss. De ansatte innenfor ISO-fagene er omfattet av Industrioverenskomsten i dag. Dette er en overenskomst som først og fremst er laget for landansatte. Dette har for eksempel ført til at de ikke før i 2015 fikk 2-4 rotasjon som «normalrotasjon».  Selv om dette er nedfelt i tariffavtalen, er det få som i praksis jobber en slik rotasjon. I stedet jobber de ansatte veldig mye om sommeren og må ufrivillig avspasere om vinteren. Dette har medført en reduksjon i lønn, uten at de i faktisk går 2-4.

Alle selskap som har aktivitet offshore, har merket oljekrisen. Dette har ført til moderate lønnsoppgjør i årene fra 2013. Noen har gått ned i lønn, og de aller fleste har stått stille.

Lønnen til våre kolleger i Kaefer Energy har stått stille enda lenger enn det, og det er her kampen står i dag, samtidig som vi kan lese i Stavanger Aftenblad at sjefen i Kaefer har økt sin lønn med størrelsesorden 70 prosent i løpet av de samme årene.

En av grunnene som har blitt nevnt for at de ansatte innenfor ISO-fagene henger etter, har vært at de har vært splittet i flere forskjellige fagforeninger. Nå har kollegene våre i Kaefer samlet seg i ett forbund; Fellesforbundet, altså i familien vår. Vi vil med dette vise at vi står sterkere sammen. Vi støtter de ansatte i Kaefer sin aksjon for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår!

Vi oppfordrer samtidig andre samarbeidskomiteer i Industri Energi, og andre forbund innenfor LO til å vise sin støtte.

Bår Inge Pedersen
Leder, NR Forum»

NR forum er en sammenslutning av tillitsvalgte for Industri Energis medlemmer som er på offshoreserviceavtalen, flyteriggavtalen og landansatte i rederier med Norsk Rederiforbund som motpart. Samt de som er på offshoreserviceavtalen og forpleiningsavtalen med Norsk olje og gass som motpart.

Nyheter