Nyttig møte i Samferdselsdepartementet om opphevelsen av flyforbudet

fredag 3. november 2017

Industri Energi var fredag ettermiddag i møte med Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet om prosessen rundt opphevelsen av flyforbudet for Super Puma-modellene H225/AS332L2i sommer. – Vi fikk en forklaring og er enige om at prosessen kunne vært gjort annerledes, sier helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

møte i SD
Luftfartsdirektør Lars Kobberstad (fv), Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi og statssekretær Tom Cato Karlsen fikk snakket ut om prosessen rundt opphevelsen av flyforbudet for Super Puma. Foto: Atle Espen Helgesen

Bakgrunnen for møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen og luftfartsdirektør Lars Kobberstad var at Luftfartstilsynet i sommer opphevet flyforbudet av Super Puma-modellene H225/AS332L2.

Industri Energi er uenig i opphevelsen av flyforbudet, fordi man ennå ikke kjenner den bakenforliggende årsaken, den såkalte rotårsaken til Turøy-ulykken, men Henrik Fjeldsbø erkjenner at den beslutningen ligger hos Luftfartstilsynet.

-Det vi har reagert på er prosessen som førte til opphevelsen av flyforbudet. Til tross for løfter om involvering av trepartsorganet Samarbeidsforum, fikk vi ingen informasjon i forkant av opphevelsen av flyforbudet. Industri Energi hørte rykter om det et par dager i forkant og fikk det bekreftet fra våre søsterforbund i Storbritannia bare noen timer i forkant, forklarer Fjeldsbø.

Dialog med luftfartsmyndighetene

Han omtaler fredagens møte med statssekretær Tom Cato Karlsen og luftfartsdirektør Lars Kobberstad som nyttig.

-Jeg opplever at Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet tar oss på alvor og viser forståelse for at vi er misfornøyd med hvordan opphevelsen av flyforbudet foregikk. Møtet viser at luftfartsmyndighetene ønsker dialog og samhandling med oss som representerer helikopterpassasjerene som flyr til og fra sokkelen. Det er vi fornøyd med, sier Fjeldsbø.

Han understreker at hensikten med møtet ikke var å slakte departementet eller tilsynet, men å unngå at liknende skjer igjen.

Medlemmene er opptatt av helikoptersikkerhet

Industri Energi har flere tusen medlemmer som jobber offshore og som er svært opptatt av helikoptersikkerhet.

– Det er derfor viktig at vi involveres i prosesser rundt helikoptersikkerhet. Vi ber ikke om at vi skal involveres i selve beslutningen om flyforbudet, men vi må få mulighet til å gi innspill som kan tas med i beslutningsprosessen, sier Fjeldsbø.

Han understreker at Industri Energi skal være en konstruktiv bidragsyter innenfor helikoptersikkerhet og at forbundet ønsker god dialog med luftfartsmyndighetene.

– Og det er viktig at myndighetene benytte kompetansen som finnes i Samarbeidsforum i slike prosesser, sier han.

 

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.