Ocean Rig rydder opp i sosial dumping

mandag 13. mars 2017

Ocean Rig har kommet til enighet med Industri Energi og vil nå rydde opp i lønnsforholdene for innleide på leteriggen «Leiv Eiriksson».

Harald Hereid
Harald Hereid

Industri Energi avdekket tidligere i år sosial dumping på leteriggen «Leiv Eiriksson» som borer for Lundin på norsk sokkel.

Etter flere konstruktive møter mellom forbundet, lokal klubb og bedriften er man nå enig om at Ocean Rig skal etterbetale de innleide folkene i henhold til flyteriggavtalen.

Ocean Rig bekrefter i avtalen at de ved framtidig innleie skal følge tariffavtalen. Og, i tvilstilfeller om det er innleie eller entreprise, skal dette diskuteres med den lokale klubben.

– Forbundet ser svært alvorlig på saker der vi avdekker sosial dumping, men vi er fornøyd med at Ocean Rig nå har ryddet opp, sier forbundssekretær Harald Hereid i Industri Energi.

Han sier forbundet framover vil intensivere arbeidet med å sjekke avlønning, særlig i selskaper innenfor oljeservice og på flyteriggområdet.

– Vi vil foreta flere lønnsinspeksjoner og ha tett kontakt med lokale tillitsvalgte for å sjekke at avlønning gjøres i henhold til tariffavtalene, sier Hereid.

Nyheter
  • Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

    Industri Energi arrangerer onsdag tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. - Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  • Virker ikke lenken du har fått i SMS om uravstemning?

    Vi har fått tilbakemelding fra noen om at lenken som er oppgitt i SMS vi har sendt ut forbindelse med uravstemning på LO-NHO-området, ikke virker. Dette er bare å beklage, men heldigvis er løsningen enkel: Gå til Min side, eller stem ved å svare på SMSen.