Ocean Rig rydder opp i sosial dumping

mandag 13. mars 2017

Ocean Rig har kommet til enighet med Industri Energi og vil nå rydde opp i lønnsforholdene for innleide på leteriggen «Leiv Eiriksson».

Harald Hereid
Harald Hereid

Industri Energi avdekket tidligere i år sosial dumping på leteriggen «Leiv Eiriksson» som borer for Lundin på norsk sokkel.

Etter flere konstruktive møter mellom forbundet, lokal klubb og bedriften er man nå enig om at Ocean Rig skal etterbetale de innleide folkene i henhold til flyteriggavtalen.

Ocean Rig bekrefter i avtalen at de ved framtidig innleie skal følge tariffavtalen. Og, i tvilstilfeller om det er innleie eller entreprise, skal dette diskuteres med den lokale klubben.

– Forbundet ser svært alvorlig på saker der vi avdekker sosial dumping, men vi er fornøyd med at Ocean Rig nå har ryddet opp, sier forbundssekretær Harald Hereid i Industri Energi.

Han sier forbundet framover vil intensivere arbeidet med å sjekke avlønning, særlig i selskaper innenfor oljeservice og på flyteriggområdet.

– Vi vil foreta flere lønnsinspeksjoner og ha tett kontakt med lokale tillitsvalgte for å sjekke at avlønning gjøres i henhold til tariffavtalene, sier Hereid.

Nyheter
  • Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

    I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta - vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

  • Uttalelse fra forbundsstyret: Nei til myndighetsavståelse til ACER

    ACER og tredje energimarkedspakke vil gripe direkte inn i norsk strømpolitikk og føre til myndighetsoverføring til EU. Målet med EUs energipolitikk er å innføre fri flyt av kraft over landegrenser og sikre lik pris på kraft i EUs energiunion.