Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

29. mai 2020

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

-Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

28. mai 2020

Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

19. mai 2020

LO helikopterutvalg krever godt ivaretatt smittevern om bord i offshorehelikoptrene

LO helikopterutvalg forventer at oljeselskapene sørger for godt ivaretatt smittevern om bord på offshorehelikoptrene. Utvalget krever maksimum 12 passasjerer om bord i hvert helikopter.

15. mai 2020

Krever politisk handling for Norges viktigste næring

-Stortinget må sørge for at vi får en god nok pakke som sikrer framtidig arbeid for folk i oljeindustrien, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en stortingshøring på fredag.

14. mai 2020

Nå trengs politisk enighet om å få opp petroleumsaktiviteten i nord

-Det viktige nå er at Stortinget enes om å få opp oljeaktiviteten i nord, sikrer arbeidsplasser og skaper ny vekst, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en høring på Stortinget torsdag.

12. mai 2020

Solberg og Sanner burde skjønt alvoret

For knappe to uker siden presenterte regjeringen Solberg det de mener skal være en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. I dag presenterte de den samme pakken som vedlegg til Revidert Nasjonalbudsjett.

11. mai 2020

Seier i Stena Don-saken i lagmannsretten

- Dette er veldig gode nyheter. Vi tok nok en gang opp kampen i en sak om virksomhetsoverdragelse – og vi vant, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

8. mai 2020

Karantenesituasjonen må løses!

Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever og gir her en oppdatering på saken.

5. mai 2020

For tidlig til å si noe om årsaken til militær helikopterulykke

Et militært, kanadisk S92-helikopter styrtet forrige uke utenfor kysten av Hellas. – Vi vet ennå ingenting om årsaken, men har tett kontakt med helikopterprodusenten, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

4. mai 2020

Åpner for begrenset kursvirksomhet ved sikkerhetssentrene

Industri Energi har sammen med bransjen selv jobbet for at kurssentrene skal kunne gjenoppta offshore sikkerhets- og beredskapsopplæringen. Nylig fikk vi beskjed om at helsemyndighetene nå åpner for begrenset kursvirksomhet.

30. april 2020

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

Industri Energi ved forbundsleder Frode Alfheim krever forhandlinger med arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen for å avklare hvordan overenskomstene i dagens karantene-situasjon kommer til anvendelse.

1 2 3 72