Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

21. februar 2020

15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.

19. februar 2020

Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.

18. februar 2020

–Vi har klare forventninger om å ta ut reallønnsvekst for våre medlemmer

– De økonomiske forholdene ligger til rette for å ta ut reallønnsvekst for medlemmene våre i årets hovedoppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, etter dagens møte i LOs representantskap.

18. februar 2020

– Stygt tilfelle av sosial dumping på boligrigg

Den flyttbare boliginnretningen «Floatel Endurance» hadde filippinsk mannskap om bord i seks uker, uten tariffestet lønn eller friperiode. Industri Energi vil ta ut søksmål for at de ansatte skal få etterbetalt lønnen som de har krav på.

7. februar 2020

Tillitsvalgte fikk innblikk i hvordan forbundet jobber for medlemmene fra EU-hovedstaden

Industri Energi arrangerte denne uka Europaskolen for lære våre tillitsvalgte hvordan EU-systemet er bygd opp, gi de innblikk i viktige politiske prosesser og vise hvordan forbundets Europa-kontor jobber for medlemmene.

29. januar 2020

Registrerer diskusjonen rundt iskanten, men vårt standpunkt står fast

-Vi registrerer den politiske diskusjonen som går rundt iskanten i Barentshavet. Men vårt standpunkt står fast: Iskanten er dynamisk og det skal være en sone mellom iskanten og petroleumsaktivitet. Utover det så avventer vi til den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavet som skal legges fram av regjeringen i løpet av året. Når vi har satt oss inn i den skal vi være aktive i diskusjonene både med regjeringen og opposisjonen. Det sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

27. januar 2020

Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

-ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

24. januar 2020

Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

17. januar 2020

Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

14. januar 2020

-Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

-Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.

14. januar 2020

-Gledelig tildeling i modne områder av sokkelen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug tildelte 69 nye utvinningstillatelse på sokkelen, under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag. – Det er gledelig at regjeringen opprettholder et fortsatt høyt nivå på tildelingene og at så mange selskaper viser interesse for modne områder på sokkelen, sier spesialrådgiver Inger Hoff i Industri Energi.

1 2 3 69