Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

4. mai 2020

Åpner for begrenset kursvirksomhet ved sikkerhetssentrene

Industri Energi har sammen med bransjen selv jobbet for at kurssentrene skal kunne gjenoppta offshore sikkerhets- og beredskapsopplæringen. Nylig fikk vi beskjed om at helsemyndighetene nå åpner for begrenset kursvirksomhet.

30. april 2020

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

Industri Energi ved forbundsleder Frode Alfheim krever forhandlinger med arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen for å avklare hvordan overenskomstene i dagens karantene-situasjon kommer til anvendelse.

30. april 2020

-Regjeringen har lyttet til oss, men er ennå ikke i mål

-Regjeringens forslag om tiltakspakke for oljeindustrien er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger i Stortinget, for å sikre aktivitet og sysselsetting i oljeindustrien, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

27. april 2020

Regjeringen må ta grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen

Industri Energi, sammen med LO og NHO i Rogaland og Vestland, sender i dag et brev til regjeringen der vi ber om grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen.

25. april 2020

-Ufattelig trist for 100 familier som rammes av oppsigelser i Maersk

Mærsk Drilling Norge varsler at 100 ansatte i riggselskapet kommer til å miste jobben på grunn av lavere aktivitet som skyldes koronapandemi og fall i oljepris. –Dette er ufattelig trist for familiene som rammes, sier klubbleder i Maersk ansattes forening (MAF), Frode Larsen.

24. april 2020

Skuffende at regjeringen trekker iskanten lenger sør

Industri Energi er skuffet over at iskanten trekkes noe lenger sørover, men mener samtidig at den ferske forvaltningsplanen for Barentshavet støtter opp om de lange linjene i ressurs- og forvaltningspolitikken.

22. april 2020

Arbeidsretten er enig med klubben vår i Saipem

En fersk dom fra Arbeidsretten slår fast at Saipem frifinnes for tariffstridig utvelgelse ved permittering eller oppsigelse, nettopp slik Industri Energis lokale klubb SEA har hevdet hele tiden.

21. april 2020

Arbeid for alle er det som skal til for å komme oss ut av krisen

Forbundsleder Frode Alfheim understrekte på et møte med statsministeren i dag at det trengs tiltak for å skape aktivitet og sysselsetting, langs hele kysten og over hele landet.

17. april 2020

-Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart og lite respektfullt!

For å hindre smitte av koronavirus er det besluttet karantenekrav for folk som skal inn i Norge. I tillegg innførte flere selskap egne karantenetiltak for ansatte generelt og noen spesielt, alt for å hindre smittespredning og i beste mening.

16. april 2020

Landsstyret bestemte å utsette landsmøtet til 2021

Et enstemmig landsstyre vedtok torsdag å følge forbundsstyrets anbefaling om å utsette Industri Energis 4. ordinære landsmøte til neste år.

15. april 2020

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte må også gjelde for offshoresykepleiere

Regjeringen endret nylig yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Industri Energi forventer at regelendringen også gjelder for offshoresykepleiere og personell på redningshelikoptre offshore.

1 2 3 4 73