Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Ketil Karlsen
9. juli 2019

– Nordområdepolitikken må baseres på fakta, ikke myter

Ketil Karlsen ved Industri Energis Europakontor understreker behovet for faktabasert samarbeid og å avlive myter i nordområdepolitikken.

4. juli 2019

Partene lyktes ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy

Partene i arbeidslivet klarte ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere på flerbruksfartøyer. Industri Energi vil forfølge denne saken politisk, organisatorisk og tariffmessig.

3. juli 2019

Anker dom om innleides bonusrettigheter til Høyesterett

Industri Energi er svært skuffet over en fersk dom i Gulating lagmannsrett om innleides bonusrettigheter. – Dommen vil bli anket til Høyesterett, sier advokat Karianne Rettedal og områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

1. juli 2019

No strike on the mobile rigs, members get solid pay rise

Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association have, in mediation, agreed on a result that gives employees on the mobile offshore units a solid increase in salary. Thus, the announced strike at the mobile offshore units is called off.

28. juni 2019

Ingen streik på flyteriggene, medlemmene får solid lønnsløft

Industri Energi og Norges Rederiforbund er i mekling blitt enig om et resultat som gir riggansatte en solid lønnsøkning. Det blir dermed ikke streik på flyteriggområdet.

27. juni 2019

Meklingen fortsetter på overtid

Industri Energi mekler på overtid natt til fredag med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen.

27. juni 2019

Meklingen er i gang på flyteriggoppgjøret

Mekling på flyteriggoppgjøret startet torsdag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 922 riggarbeidere bli tatt ut i streik.

25. juni 2019

Positivt karbonfangst-møte i Brussel

Maria Corradi og Ketil Karlsen fra Industri Energis Europa-kontor melder om positivt stemningsskifte rundt fangst, lagring og utnyttelse av CO2.

1 2 3 4 64