Oljeservice er i streik

onsdag 21. september 2016

Over 300 oljeserviceansatte tas ut i streik etter at mekling ikke førte fram. – Vi streiker fordi Norsk olje og gass ikke viser noen som helst vilje til å komme oss i møte på våre moderate krav, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

DSC_5550
Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

-Norsk olje og gass påfører bransjen en helt unødvendig streik ved å ri prinsipper, sier Ommund Stokka.

-Arbeidsgiverne ønsket å presse oss til å akseptere Safe sitt resultat. Dette vil øke forskjellene opp mot operatør/boring/forpleining dramatisk. Det kan vi aldri akseptere. Industri Energi mener at alle oljearbeidere er like mye verdt.

Han slår fast at Industri Energi ikke kan godta at et lite forbund som Safe med 600 medlemmer skal diktere 6000 Industri Energi-medlemmer på oljeserviceavtalen.

Rammer de store selskapene

Det er meldt plassfratredelse i følgende selskaper:

Schlumberger Norge

Baker Hughes Norge

Halliburton Norge

Oceaneering

Oceaneering Asset Integrity

Det er i første rekke miljøhåndtering av boreavfall som vil bli stoppet under streiken. Da må også boreoperasjoner på sokkelen stoppes for å unngå utslipp i sjøen.

Industri Energi vil også ta ut dataingeniører som jobber med brønnovervåkning og folk som styrer ubemannede undervannsfartøyer (ROV) på Songa sine cat D -rigger i streiken.

Kan bli opptrapping

-I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer, men det ligger an til opptrapping av streiken hvis det blir nødvendig, sier forbundssekretær og ansvarlig for oljeserviceavtalen i Industri Energi, Einar Johannessen.

Streiken starter klokken 0700 onsdag 21. september.

De av våre medlemmer som har fått beskjed om at de er tatt ut i streik bes forholde seg til avtalte nedtrappingsplaner.

Et streikekontor vil bli etablert i Stavanger i løpet av onsdag. Spørsmål rettet mot streiken og dispensasjonssøknader og lignende sendes til e-post: streik@industrienergi.no
Telefonnummer direkte til streikekontor er: 51840527

Følg med på www.industrienergi.no for oppdatert informasjon.

For kommentar:

Ommund Stokka (områdeleder): 905 05 262

Leif Sande (forbundsleder): 901 10 701

Nyheter