Industri Energi

Sterkere sammen: 56000 medlemmer og 3000 tillitsvalgte

Nyheter

Karianne Rettedal
20. juli 2018

Full bonus-seier for utleide medlemmer i Industri Energi

Stavanger tingrett slår fast at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet for innleide. – Jeg er svært tilfreds med at retten slår fast at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

16. juli 2018

Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

I forbindelse med en eventuell streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, som er oppdatert 17. juli 2018.

19. juni 2018

Ett steg videre på veien mot egen dykkeravtale

Torsdag 14. juni hadde vi nytt forhandlingsmøte med arbeidsgiversiden for å lage en egen overenskomst som skal regulere lønns- og arbeidsforhold for inshore dykkere i Norge.

12. juni 2018

Pensjonistforbundets Landsmøte 2018: Krever forhandlingsrett på regulering av pensjon

Industri Energi har deltatt på Pensjonistforbundets Landsmøte som gikk av stabelen på Storefjell på Gol den 4-7 juni. 183 engasjerte delegater gjennomførte et godt og innholdsrikt landsmøte og fattet en rekke viktige vedtak.

Geir Sundbø
30. mai 2018

Biokott-seier på Herøya mot sosial dumping

Det internasjonale transportarbeiderforbundet ITF og Industri Energi-tillitsvalgte i Yara og Herøya Arbeideforening har vunnet viktig seier i kampen mot sosial dumping på greskeid lasteskip.

29. mai 2018

Trykte versjoner av Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021

Trenger klubben/avdelingen din Hovedavtalen LO-NHO i trykt format? Nå kan den bestilles fra nettbutikken.

24. mai 2018

Full støtte til streikende heismontører i Orona

Vi gir vår fulle støtte til heismontørene i Orona, som siden 14. mai har streiket for å få tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.

Frode Alfheim
27. april 2018

Solid «JA» til resultatet i tariffoppgjøret

77 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret, stemte "JA" til meklingsresultatet. Dermed blir det ikke streik.

27. april 2018

Ansatte ble oppsagt fra selskap de ikke var ansatt i

Industri Energi har stevnet Norsea Group for retten for oppsigelse av ansatt i et annet selskap. – Som følge av at Norsea Group ikke er reell arbeidsgiver, har det heller ikke oppsigelsesadgang, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

24. april 2018

Oppfordrer ungdom å ta oljerelatert utdanning og flytte til Finnmark

-Hadde jeg ennå vært ung og ugift ville jeg tatt oljerelatert utdanning og flyttet til Finnmark, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi på Barentshavkonferansen i Hammerfest tirsdag.

20. april 2018

Første skritt mot historisk tariffavtale for inshore dykkere

Industri Energi og Sjømat Norge inngikk torsdag en intensjonsavtale om å etablere en overenskomst for dykkere og dykkeselskaper som leverer tjenester til havbruksnæringen.

1 6 7 8 9 10 11